Amortering: Återbetalning av bolån

Bolån

När du köper en bostad tar du med största sannolikhet också ett bolån, som du förväntas amortera på. Vad innebär det egentligen att amortera, och måste du göra det?

I den här artikeln får du veta vad amortering är, vilka krav som finns på amortering, varför du ska amortera och vad du kan göra istället för att amortera. När du läst den kommer du vara expert (nja, men du kommer känna till det du behöver i all fall).

Vad är amortering?

Amortering är beloppet du betalar av ett lån med. Det är en av de stora utgifterna som ingår i boendekostnaden för de som äger sin bostad och har bolån.

För bolån betalas amorteringen varje månad, tillsammans med räntan. Om du amorterar 2 % per år (en vanlig nivå) innebär det att hela lånet betalas tillbaka på 50 år.

Amorteringskrav (bolån)

Sedan ett par år har det stiftats nya regler när du tecknar ett nytt bolån. Dessa regler kan göra att du måste amortera en viss mängd. Amorteringskravet är formulerat såhär:

  • Du får som mest låna för 85% av bostadens värde
  • Du som har en belåningsgrad över 70 % ska amortera minst 2 % av lånet årligen
  • Du som har en belåningsgrad på 50-70 % ska amortera minst 1 % av lånet årligen
  • Om lånet är större än 4,5 gånger din bruttoinkomst måste du amortera ytterligare 1 %, det vill säga minst 2 eller 3 % totalt

För dig som inte omfattas av amorteringskravet är du oftast fri att välja en nivå som passar dig.

Varför amortera?

Att amortera är viktigt eftersom det finns vissa risker med att vara högt belånad. Samtidigt är det inte alltid nödvändigt att känna någon stress att amortera mer än vad som krävs.

För de allra flesta är en lagom amortering ett sätt att över tid minska sin belåning och på så vis bygga en trygghet i sin totala ekonomi.

Måste du amortera?

Sedan 2018 finns det som sagt ett statligt amorteringskrav på alla nya bolån där belåningsgraden är högre än 50%. Om du tecknar ett nytt bolån och det lånade beloppet är mer än hälften av bostadens värde så måste du amortera, åtminstone lite. Annars är det upp till dig och banken att komma överens.

Från banken perspektiv är amortering egentligen ingen självklarhet. Ju mer du lånar desto mer ränta kommer du att betala. Däremot är både du och banken måna om att du ska kunna betala för lånet. Om något skulle hända som gör det svårt att kunna amortera så är det inte omöjligt att få lov att pausa sin amortering.

Amortering som riskhantering

Genom att amorteringen betalar du successivt av din skuld och på så vis minskar risken för att du skulle råka ut för att inte kunna betala.

Det är av precis detta skäl som amorteringskravet infördes. Genom en stadig amorteringstakt minskar risken för den som lånar. Samtidigt är det många som är skeptiska till att amortera för mycket, speciellt när räntorna länge varit låga.

Alternativ till att amortera

Räntan på ett vanligt bolån varit relativt låg under många år. Det har gjort att det i många fall varit förmånligare att låta bli att amortera mer än nödvändigt, för att istället låta pengarna växa på annat håll (främst genom att investera i trygga fonder och aktier).

Det är aldrig fel att amortera, du minskar din belåning och får lägre kostnader. Känslan av att vara fri från skulder ska inte underskattas och du bör eftersträva att över tid betala tillbaka hela eller det mesta av lånet. Du bör därför absolut amortera oavsett om du måste eller inte, åtminstone tills du nått en belåningsgrad på cirka 50 %.

Amortera och investera

Ett bra upplägg är att amortera en liten del för att skapa utrymme för att lägga ytterligare en del pengar i ett långsiktigt sparande på börsen. Det går fort att komma igång och med tålamod och smarta placeringar kan vem som helst få en tryggare ekonomi, sakta men säkert.

Tänk på! Den här artikeln är framtagen i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Hemkunskapen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen.

Om du har ett lån sen lång tid tillbaka och redan amorterat en del samt kanske fått se en viss värdeökning på din bostad: 

Du gör med största sannolikhet bäst i att amortera cirka 1 % årligen och avsätta lika mycket eller mer till ett sparande på börsen i fonder eller aktier.

Börsen har historiskt avkastat i genomsnitt cirka 8 %, vilket är bra mycket högre än vad du betalar i ränta på de flesta lån. Det finns inga garantier för att du på kort sikt kommer att tjäna på detta, men över tid är du sannolikt en vinnare med den strategin.

Om du just har tagit ett nytt lån eller står inför att göra det inom kort: 

För bolån omfattas du av amorteringskravet och måste därmed amortera 1-3 % årligen. Om du hamnar i det övre spannet och måste amortera tre procent är det förmodligen långsiktigt positivt för dig, du kommer snabbt att minska din risk att hamna i ett ekonomiskt pressat läge om räntan svänger.

Får du pengar över kan det vara värt att överväga att parallellt spara på börsen.