Är mäklare skyldiga att framföra bud?

Varje budgivning är unik, ibland är det heta dueller mellan budgivare och ibland är det betydligt kyligare. Det är inte alltid så tydligt vilka krav och skyldigheter som gäller, till exempel ifall mäklaren är skyldig att framföra alla bud? Och i så fall, till vem?

Vi kommer i det här inlägget att förklara vad som gäller kring mäklarens plikt att rapportera bud, med stöd i lagtexten.

Under budgivningsprocessen

Under budgivningsprocessen är det fritt fram för vem som helst att lägga ett bud, oavsett hur högt eller lågt budet är. Mäklaren är skyldig att ta emot alla bud och föra dem vidare till säljaren.

Däremot kan säljaren fritt besluta om vilka bud som ska kommuniceras ut till andra budgivare. Det är helt okej för en säljare att bestämma att ett så kallat skambud inte ska kommuniceras. Om du lagt ett sådant bud ska du därför inte bli förvånad om det nekas och det utåt framstår som att budet aldrig inkommit.

Det här bekräftas genom en dom utfärdad av Högsta Förvaltningsdomstolen 2016.

Det betyder också att en budgivare inte har några särskilda rättigheter om att bli meddelad att det kommit in bud. Det är inte säkert att chansen ges att ge ett högre bud, och det är helt inom lagen att stänga affären ändå (även om det kan kännas lite surt).

Efter avslutad budgivningsprocess

När budgivningen är avslutad och köpare och säljare har kommit överens så är det dags att skriva på ett gemensamt köpekontrakt.

Det är vanligt att köparen får med sig en lista på inkomna bud under budgivningens gång. Budlistan ska innehålla:

  • Budgivarens namn
  • Budgivarens kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer)
  • Budets belopp och eventuella villkor för budet
  • Tidpunkten när budet lämnades till mäklaren

Kan mäklaren avstå att framföra ett bud?

Mäklaren måste alltid framföra alla bud som inkommer till säljaren. Det får mäklaren aldrig avstå från, oavsett hur ointressant budet skulle vara.

Däremot kan mäklaren välja (efter överenskommelse med säljaren) att avstå att meddela utåt att bud kommit in. Det finns alltså inga krav att publicera alla bud på Hemnet eller mäklarens hemsida, eller ens berätta om det med potentiella köpare som mäklaren är i kontakt med.

Varför skulle mäklaren avstå att framföra ett bud?

Om vi utgår från att ett lågt bud (skambud) har lagts, då kan det finnas skäl för säljaren och mäklare att bestämma att budet ska ignoreras. Annars kan det skicka en signal till andra potentiella köpare att utgångspriset är fel och att värdet är mycket lägre.

Skulle däremot budet som lämnats vara skäligt och kanske till och med högre än alla andra kända bud, då är det mindre troligt att budet skulle ignoreras. Det kan ändå hända, till exempel om budet innehåller några villkor som köparen inte kan tänka sig att gå med på.

Vidare läsning

Vi har samlat allt du behöver veta om mäklare och hur de kan hjälpa dig med din bostadsaffär. Fortsätt gärna läsa vidare på vår sida om mäklare.