Billigare el, redan idag

El är en av de saker vi alla behöver men helst slipper tänka på. Det är definitivt inget som känns roligt att betala för. Och värst av allt? Att betala överpris för något så trist och träigt som ditt elavtal.

 

Förmodligen vill du precis som jag lägga så lite pengar som möjligt på el och samtidigt känna dig trygg med att vara utan onödiga avbrott. För mig känns det dessutom bra om min el är så grönt producerad som möjligt. Tyvärr är sanningen den att de flesta glömmer att konkurrensutsätta sin elleverantör och går miste om enkla besparingar. Var inte en av dem! Ta tillfället i akt och se över ditt elavtal. Det går på fem minuter och ger dig enkla pengar att lägga på något roligare.  

Jämför elbolag och få billigare el

Det finns idag hundratals olika leverantörer av el i Sverige. Dessa har alla olika profil och produktionskällor – och så klart också olika prissättning. För de allra flesta är el något som gärna får vara så billigt som möjligt, så länge driftsäkerheten är hög och man kan förvänta sig att slippa avbrott. Men elpriserna gå upp och ner och få orkar lägga tiden på att själv jämföra de hundratals olika leverantörerna mot varandra. Inte jag heller. Ända sedan jag för tio år sen flyttade in i min första egna bostad har jag därför alltid använt mig av jämförelsesidor som löser det åt mig.

Den största och så vitt jag vet bästa sidan för att jämföra elavtal är idag Elskling.se. Jag har för vana att gå in där i början på varje år för att jämföra mellan olika avtal och välja det billigaste av de gröna alternativen. På så vis har jag alltid haft låga kostnader för min el, utan att behöva drabbas av smyghöjningar. Om du vill göra detsamma (och det tror jag att du vill) så kan du göra det på Elsklings hemsida. Deras tjänst är dessutom helt gratis – som det ska vara!

Byt elavtal och sänk dina kostnader

Direkt när du flyttar in i en ny bostad är det en bra idé att se över elavtalet. Det finns stora möjligheter att sänka dina kostnader eller välja varifrån elen ska komma. Det kostar dig inget att byta avtal och det är snabbt och enkelt gjort. 

Elnät och elhandel – vad är vad?

Som kund har du två avtal för din hushållsel: ett för elnätet och ett så kallat elhandelsavtal.

Elnätsavtalet tecknas med den leverantör som äger själva elnätet i det område du bor. Det avtalet kan du därför inte byta eller förhandla om. På avgiften som betalas till nätlevereantören betalas också elskatten. 

Elhandelsavtalet är det du själv kan påverka och där slutkostnaden beror på din förbrukning och på det avtalade priset. Detta avtal kan du teckna fritt med vilken leverantör som helst, 

Betalar du anvisningspris? Gör inte det!

Det är upp till varje hushåll att själv aktivt välja ett elavtal. Om du inte gör ett aktivt val kommer du att få din el genom ett så kallat anvisningsavtal. Det kallas ibland också tillsvidareavtal, normalpris, enkelpris eller anvisningsel. Priserna du betalar när du har ett sådant avtal är avsevärt högre än de priser du kan få om du gör ett aktivt val. Genom att konkurrensutsätta din elleverantör kan du få ner elkostnaderna ordentligt. I vissa fall kan du spara uppemot 70 % på att göra ett aktivt val istället för det förvalda alternativet*, och det tar dig inte mer än cirka 10 minuter att genomföra förändringen.

*Källa: Elskling.se

Hur du gör för att byta elavtal

Du kan byta elavtal genom att kontakta ett elbolag direkt för att teckna ett abbonnemang hos dem. Detta kräver en del arbete från din sida och om du manuellt ska jämföra alla tillgängliga bolag kommer du att behöva ägna mycket tid.

Ett enklare sätt att genomföra bytet är att använda dig av en jämförelsetjänst. Elskling.se är den mest etablerade och har i stort sett samtliga tillgängliga avtal samlade på ett och samma ställe. Du knappar in dina uppgifter på deras sida och väljer sedan det alternativ som är bäst och billigast baserat på just dina förutsättningar. Elskling sköter sen allt med uppsägning och förflyttning av avtalet, du behöver inte göra något av det själv. Deras tjänst är dessutom helt gratis för dig som kund (de får en provision av elbolaget för att förmedla dig som kund). Här kan du prova Elskling och se hur mycket de kan sänka dina elkostnader.

Välja rörligt eller fast elpris?

Du kan välja att betala ett fast pris för elen eller ett rörligt som kan gå antingen upp eller ner beroende på förändringar på elmarkaden. De fasta priserna kan normalt låsas i perioder mellan sex månader upp till flera år. Väljer du ett fast pris är du skyddad mot ökningar i priset, men går såklart också miste om eventuella sänkningar. Med rörligt pris får du även en naturlig förändring över året (normalt lite billigare på sommaren och dyrare på vintern) men med fastpris får du ungefär samma kostnader under årets alla månader.

Experter inom området kan inte ge något konkret råd kring om det är bäst att välja fasta eller rörliga priser. Utgå från din ekonomi och välj därefter. Har du små marginaler kan det vara en bra idé att ta det säkra före det osäkra och välja fast pris. 

Det går även att välja så kallat mixpris som normalt består av 50 % rörligt pris och 50 % fast pris. 

Grön el, vad är det?

Grön el är el som produceras från förnybara källor, till exempel solkraft, vindkraft, vattenkraft eller förbränning av biobränsle. Att välja grön el leder till minskade utsläpp av växthusgaser, minskade luftföroreningar och minskad förbrukning av fossila bränslen och ndra begränsade resurser.

När du tecknar ett elavtal kan du välja att energikällan ska vara grön, normalt betalar du då ett något högre pris per kilowattenhet. Bra att känna till är att ditt val inte innebär att just din el kommer från en av dessa källor. Det beror på att elnätet är sammankopplat på ett sätt som gör det omöjligt att särskilja på enskilda kunders elförsörjning. Däremot bidrar du genom att välja grön el till att en större andel av elförsörjningen kommer från förnybara källor.

Kan jag verkligen spara pengar på att byta elavtal?

Om du aldrig gjort ett aktivt val av elavtal kan du i snitt spara cirka 30 % mot vad du redan betalar. Även om du tidigare gjort ett aktivt val kan det också vara så att dina avtalade rabatter löpt ut och kostnaderna ökat utan att du lagt märke till det. 

Genom att regelbundet göra en prisjämförelse en gång varje eller vartannat år kan du enkelt och bekvämt se till att hålla elkostnaderna nere.