Deklarera bostadsaffär: Avdrag du kan göra på vinsten

Hur räknar du ut hur mycket vinst du får kvar efter skatt när du sålt en bostad?

När du sålt din bostad och ska deklarera är det viktigt att inte glömma att du har rätt att göra avdrag. Avdragen påverkar hur mycket skatt du ska betala, och genom att nyttja avdragen klokt så får du behålla mer pengar själv.

I den här artikeln får du veta hur avdrag fungerar och vilka avdrag som är vanliga när man deklarerar en bostadsförsäljning. Vi går även igenom de specifika regler som gäller för olika avdrag.

Varför göra avdrag när du deklarerar en bostadsaffär?

När du säljer din bostad till ett högre pris än du köpte den för ska du betala skatt på mellanskillnaden. Skatten du ska betala är 22 % av vinsten.

Vill du ha hjälp att räkna på din bostadsaffär? Prova vår enkla räknare som räknar ut hur mycket vinst som blir kvar efter skatt.

För de allra flesta går det dock att minska den skatten genom att utnyttja ett eller flera avdrag. Du har dels rätt att göra avdrag för kostnader du haft för att genomföra försäljningen, men även för de kostnader du haft för att förbättra bostaden.

Poängen med att göra avdrag är att du får tillbaka en del av de pengar som du lagt ut inför försäljningen.

Vilka utgifter får man göra avdrag för?

Skatteverket godkänner avdrag för utgifter som uppstått när du sålt din bostad, men även för utgifter du haft i syfte att reparera eller förbättra din bostad.

Försäljningskostnader

Du har rätt att göra avdrag för kostnader du haft för att genomföra försäljningen av en bostad. Exempel på sådant som kan dras av är:

  • Mäklarens arvode
  • Utgifter för annonsering, till exempel Hemnets avgift
  • Omkostnader för homestyling utförd av stylist
  • Egna inköp av mindre dekorationer i styling-syfte

Kostnader för försäljning är 100% avdragsgilla. Du får alltså dra av hela summan när du deklarerar.

Kom ihåg! För att avdragen ska vara giltiga är det viktigt att spara kvitton och fakturor som styrker dina utlägg.

Renoveringskostnader och andra förbättringar

Om du gjort renoveringar eller underhåll av bostaden kan hela eller delar av kostnader vara avdragsgill. Skatteverket skiljer i det här fallet på om du gjort så kallade grundförbättringar eller om det rör sig om reparation och underhåll.

Grundförbättringar

Med grundförbättringar menar Skatteverket att du bygger till eller bygger om något som inte funnits sen tidigare. Exempel på det skulle till exempel kunna vara att bygga ett garage eller anlägga en gräsmatta.

För alla kostnader som du har för att genomföra en sådan grundförbättring får du dra av hela beloppet.

Det kan också vara att du byter ut existerande utrustning till något som är av ett bättre material eller som håller högra standard. I sådana fall menar Skatteverket att du har rätt att dra av mellanskillnaden i pris på den nya överlägsna utrustningen jämfört med den tidigare standarden.

Reparation och underhåll

Med reparation och underhåll menar Skatteverket att du renoverar utan att bygga om. Det kan till exempel handla om att måla om väggar, byta ut köksutrustning eller göra andra åtgärder för att underhålla eller höja skicket på bostaden.

För alla kostnader som du har för att genomföra en sådan reparation får du dra av hela beloppet. Det gäller dock bara utgifter som är som gjorts samma år eller något av de fem senaste åren före det att bostaden säljs.

Regler för avdrag när du sålt en bostad

De viktigaste reglerna att ha koll på när du ska göra avdrag i deklarationen är:

  • Du måste kunna styrka dina utgifter med kvitto eller faktura som styrker att du betalat
  • För hus är 1952 det tidigaste året som du får ta med utgifter för grundförbättringar
  • För bostadsrätter är 1974 det tidigaste året som du får ta med utgifter för grundförbättringar
  • Utgifter för reparation och underhåll är bara avdragsgilla från det innevarande året och de föregående fem kalenderåren
Guide till att sälja bostad

🏡 Sälj din bostad dyrt

Läs vår (gratis) steg-för-steg-guide om hur du säljer din bostad med maximal trygghet och får bra betalt.