Vinst och skatt vid bostadsförsäljning

Hur räknar du ut hur mycket vinst du får kvar efter skatt när du sålt en bostad?

När du säljer ett hus eller en bostadsrätt och gör en vinst så ska du betala skatt. Exakt hur mycket skatt du ska betala varierar, och med smarta avdrag kan du få behålla en större del av vinsten själv.

För privatbostäder är vinstskatten 22%. Grundregeln är alltså att av vinsten du gör så ska du betala 22% i skatt. Men i praktiken kan du få betala en mindre andel skatt, om du gör avdrag för dina omkostnader.

Skulle du göra en förlust på din bostadsaffär får du istället göra ett förlustavdrag. Det kan du nyttja för att minska skatten du betalar på lön eller andra kapitalvinster.

I den här artikeln får du veta exakt hur det fungerar med beskattning på bostadsförsäljning (inklusive en räknare så att du kan räkna på det själv). VI går även igenom vad som skiljer i vinstskatten på hus och bostadsrätter, när skatten ska betalas och en överblick över hur avdrag kan minska skatten du behöver betala.

Räkna ut skatten på din försäljning

Skatten på bostadsförsäljningar är 22% av vinsten. Vinsten beräknas som mellanskillnaden på inköpspriset och ett högre försäljningspris (minus avdrag).

Vi har skapat ett par enkla räknare som du kan använda för att själv räkna ut vilken vinst och vinstskatt du kommer att få på en försäljning.

Beräkna skatt på försäljning av bostadsrätt


Vår räknare hjälper dig räkna ut vinst, vinstskatt och hur mycket vinst du får behålla när du säljer en bostadsrätt. Fyll i alla fält för att få resultatet på sista raden.

Räknaren kan tyvärr inte ge en korrekt beräkning för förlustavdrag om du säljer till en förlust. Läs längre ner på sidan för vad som gäller kring beskattning i förlustaffärer.

Beräkna skatt på försäljning av hus


Vår räknare hjälper dig räkna ut vinst, vinstskatt och hur mycket vinst du får behålla när du säljer ett hus. Fyll i alla fält för att få resultatet på sista raden.

Avdrag du kan göra för att minska skatten

När du säljer din bostad till ett högre pris än du köpte den för ska du betala skatt på mellanskillnaden. Skatten du ska betala är 22 % av vinsten.

För de allra flesta går det dock att minska den skatten genom att utnyttja ett eller flera avdrag. Du har dels rätt att göra avdrag för kostnader du haft för att genomföra försäljningen, men även för de kostnader du haft för att förbättra bostaden.

För bostadsrättsägare kan det även finnas möjlighet att göra avdrag för kapitaltillskott och ändringar i andel av den inre reparationsfonden.

Avdrag för försäljningsutgifter

Du får göra avdrag för kostnader du haft kopplade till själva försäljningen av din bostad. Det kan vara till exempel mäklarens arvode eller kostnader för att annonsera (t.ex Hemnet-avgift).

Avdrag för förbättringsutgifter

Du får göra avdrag för utgifter du haft för att förbättra eller reparera bostaden, till exempel om du byggt till en del till huset eller förbättrat ytskikten inuti bostaden.

Avdrag för kapitaltillskott och inre reparationsfond

Om du gjort kapitaltillskott till bostadsrättsföreningen (vanligt för att bidra till att minska föreningens lån) får du göra avdrag för det.

Om din andel i föreningens inre reparationsfond har ökat under tiden du ägt bostaden så får du göra avdrag för den mellanskillnaden.

Återföring av uppskov

Skulle du ha gjort uppskov på skatten (se längre ner om att begära uppskov) så innebär det att du har en restskatt från tidigare försäljning. Den skatten adderas till din nya försäljning, så att du alltså är skyldig att betala skatt för både den senaste och tidigare försäljningar med vinst.

När ska skatten betalas efter att jag sålt min bostad?

Normalt ska du betala in pengarna genom en extra skattebetalning senast 12 februari året efter att du sålt bostaden. Säljer du i exempelvis september ett visst år så ska du alltså betala in pengarna nästkommande februari.

Det går också att begära uppskov på skatten och då kan pengarna istället användas som kontantinsats till en nästa bostad, under förutsättning att den är dyrare än den du begär uppskov för.

Begära uppskov på skatten

Uppskovet söks genom din deklaration året efter försäljningen skett. Sedan 2022 är uppskovet kostnadsfritt. I och med detta så är det nu väldigt förmånligt att begära uppskov.

Att begära uppskov på skatten betyder inte att du slipper betala skatten, bara att den förskjuts till en senare tid.

Beskattning om du gör förlust

Om du säljer din bostad till förlust ska du naturligtvis inte betala någon vinstskatt. Däremot får du göra ett avdrag som gör att du kan få tillbaka delar av förlusten via din deklaration.

Du får dra av halva förlusten och kvitta mot andra vinster och inkomster som tas upp i deklarationen. Kraven som gäller för att få göra detta är:

  1. Att avdraget görs i deklarationen för det år som förlusten skett
  2. Att förlusten är verklig, det vill säga att du faktiskt sålt till ett lägre pris än du köpte för

Ex. Du säljer din bostad till en förlust på 100 000 kr efter att alla avdrag gjorts. Du får dra av 50 % av den summan som förlustavdrag, alltså 50 000 kr.

Om du betalar skatt på lön eller inkomst från kapital samma år så kan förlustavdraget användas för att minska skatten du betalar på de inkomsterna.

Notera att förlustavdrag inte får användas om du medvetet sålt bostaden till underpris (till exempel som tjänst till en släkting). Förlusten ska ha gjorts med utgångspunkt i att bostaden sålts till marknadspris.

Vanliga frågor

Måste man betala skatt på vinst efter en bostadsförsäljning?

Ja, till slut måste du alltid betala vinstskatt även om du fått uppskov på den.

Hur räknar man ut vinsten vid bostadsförsäljning?

Använd våra gratis räknare (högre upp på sidan) för att enkelt räkna ut hur stor vinst och vinstskatt som uppstår om du säljer din bostad.

Måste man ha kvitton för avdrag?

Du kan skriva in en summa i deklarationen utan att behöva styrka det med kvitton. Om Skatteverket begär underlag för dina avdrag kommer de inte att godkännas om du inte har kvitto på dina utgifter.