Kan man dra sig ur bostadsköp efter att ha skrivit på köpekontrakt?

Bostadsköp

Tyvärr händer det ibland att köpare eller säljare vill dra sig ur en bostadsaffär, trots att man redan kommit överens och skrivit på kontrakt. Det finns många skäl till att det kan hända, men den som drar sig ut får räkna med att det ses som ett kontraktsbrott.

I den här artikeln besvarar vi om det är ett kontraktsbrott att dra sig ur en bostadsaffär efter att ha skrivit på ett köpekontrakt, vilka klausuler i avtalet som kan påverka och vad som gäller om köparen respektive säljaren drar sig ur.

Är det kontraktsbrott att dra sig ur affären efter att ha skrivit på kontrakt?

Ja, antagligen. Ett påskrivet köpekontrakt är juridiskt bindande. Efter att det skrivits på kan man bara dra sig ur om det finns särskilda klausuler för det inskrivna i avtalet (mer om det längre ner).

Den som drar sig ur en bostadsaffär efter att köpekontraktet skrivits på gör sig skyldig till kontraktsbrott, vilket kan leda till att man antingen blir tvingad att genomföra affären eller att betala skadestånd till den andre.

Om både köparen och säljaren vill dra sig ur? Om köparen och säljaren ömsesidigt bestämmer sig för att inte genomföra affären ses det inte som ett kontraktsbrott, och inga skadestånd behöver betalas.

Avtalsklausuler som ger rätt att dra sig ur

Ibland skrivs det in klausuler i köpekontraktet som ger rätt till köparen att dra sig ur även efter att köpekontraktet skrivits på, enligt särskilda villkor. Det kan till exempel vara att:

  • Köparen ska bli godkänd som medlem av bostadsrättsföreningen
  • Köparen ska få sin egen bostad såld till ett visst pris eller inom en viss tid
  • Köparen ska få beställa en egen överlåtelsebesiktning och ta ställning till resultatet

Det ska tydligt framgå i köpekontraktet om vad som gäller och hur dessa klausuler ska hanteras. Det är mäklarens ansvar att det är tydligt framgår vilka villkor som gäller.

Om köparen drar sig ur

Om köparen väljer att dra sig ur kan det bli tal om kontraktsbrott, förutsatt att det inte finns någon avtalsklausul som tillåter det.

Vanliga anledningar till att köparen vill dra sig ur är till exempel att köparen inte längre anser sig ha råd. Det kan bero på att det varit svårare än väntat att få sin egen bostad såld, alternativt att banken inte vill ge ett lika högt bolån som man räknat med. I vissa fall kan det också bero på sjukdom eller andra privata skäl som gör att planerna ändras.

Möjliga konsekvenser

Även om det kan vara förståeliga skäl till att vilja dra sig ur så betyder det inte att köparen har rätt att göra det. Säljaren har i normalfall rätt att antingen kräva att avtalet uppfylls, alternativt att skadestånd betalas.

Att kräva att avtalet uppfylls betyder att köparen blir tvingad att genomföra köpet (men kan såklart i sin tur välja att sälja bostaden vidare direkt efter).

Det andra alternativet är att köparen betalar skadestånd, som ska ersätta köparen för:

  • Omkostnaderna för att göra en ny försäljning (ex. nytt mäklararvode)
  • Boendekostnader under tiden mellan det ursprungliga tillträdet och det nya (ex. ränta, driftskostnader, med mera)
  • Mellanskillnad i pris, om den nya försäljningen sker till ett lägre pris än den första

Hur stort skadeståndet kan bli är alltså svårt att säga, men sammantaget blir det oftast en relativt hög summa.

Om säljaren drar sig ur

Ibland händer det också att säljaren ångrar sig och vill dra sig ur, även om det inte är lika vanligt. Även här kan det ses som ett kontraktsbrott som ger köparen rätt att tvinga igenom köpet.

Möjliga konsekvenser

Det är ovanligt att köparen får skadestånd i en sådan här situation. I de fall som det ändå sker så är det upp till köparen att sätta en prislapp, eftersom det sällan finns några specifika kostnader att basera det på.

Däremot är det vanligare att köparen kräver att köpet ska gå igenom. Det innebär i praktiken att säljaren blir tvungen att genomföra försäljningen som avtalat.

Sammanfattning

  • Att dra sig ur en bostadsaffär går bra, fram till dess att köpekontrakt har skrivits på av både köpare och säljare
  • Om köpare eller säljare vill dra sig ur efter att köpekontraktet är påskrivet kan det vara ett kontraktsbrott, om det inte finns särskilda villkor i kontraktet om det (som man kommit överens om i förväg)
  • Att begå kontraktsbrott kan leda till skadestånd eller att man blir tvingad att genomföra affären