Energideklaration: Vad gäller inför bostadsaffär?

När ett hus säljs ska det finnas en energideklaration som hjälper köparen att se hur mycket energi huset förbrukar.

I den här artikeln kommer vi att reda ut vad som gäller kring energideklarationen i en vanlig bostadsaffär: vad är en energideklaration, hur ska den tolkas och vad kostar det?

Vi beskriver även hur det går till när energideklarationen görs och vad en säljare kan göra för att förbereda.

Obs! Om du säljer en bostadsrätt är det bostadsrättsföreningen som är skyldig att ha en giltig energideklaration, som gäller för hela fastigheten.

Energideklaration

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen ger information om den totala energianvändningen som ett specifikt hus har. Det är ett mått på hur mycket energi som går åt till att värma upp bostaden, vattnet och för att drifta fastighetselen.

I deklarationen ingår också information om storleken på huset, radonmätningar och eventuella förslag på åtgärder för bättre effektivitet.

Köparen av ett hus har alltid rätt att se energideklarationen innan köpet slutförs. För husköpare är energideklarationen ett praktiskt sätt att jämföra olika hus och hur effektiva de är med energiförbrukningen.

Vad innehåller energideklarationen?

Enligt Boverkets regler ska energideklarationen innehålla följande:

 • Storleken på den uppvärmda arean
 • Vilken sorts värmesystem som finns i bostaden
 • Uppskattning av energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
 • Uppmätt energiprestanda
 • Om radonmätning har utförts eller inte, och vilket värde som i så fall uppmätts
 • Om en återkommande obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har utförts eller inte
 • Rekommendationer på åtgärdsförslag, om energiexperten har förlag för att förbättra energiprestandan
 • Uppgifter om vilken energiexpert som utfört deklarationen

Utöver detta ska en energideklaration dessutom innehålla en sammanfattning.

Måste man göra en energideklaration?

Om det inte redan finns en giltig energideklaration inför att bostaden ska säljas så är säljaren skyldig att genomföra en. Om det inte finns en energideklaration vid tidpunkten för försäljning har köparen rätt att själva beställa en p¨å säljarens bekostnad.

Även om det bara är en del av en fastighet som säljs så måste ändå en energideklaration genomföras, som ska gälla för hela byggnaden.

Köparen har rätt att se energideklarationen sin helhet innan ett köp går igenom. Efter att huset sålts ska deklarationen överlämnas till den nya ägaren.

Om du inte gjort en energideklaration vid försäljning har köparen rätt att beställa en deklaration på din bekostnad.

Om du bara säljer en del av en byggnad måste du ändå göra en energideklaration för hela byggnaden.

Hur ska man tolka resultatet av energideklarationen?

Tolka energiklasserna i energideklarationen

Sammanfattningen av energideklarationen graderas i sju klasser, från A till G. Energiklass A är bäst och energiklass G är sämst.

Minimikraven på energiprestanda för en fastighet som nybyggs idag motsvarar energiklass C. Det betyder att en bostad med energiklass A-C är lika bra eller bättre än vad som krävs i ett nybygge idag. Klass D-G innebär att bostaden inte når upp till dagens lägsta krav.

För de flesta är det svårt att sätta sig in i detaljerna, men det är bra att läsa igenom förslagen på åtgärder som kan förbättra effektiviteten. En bättre energiprestanda är bra för både miljön och plånboken.

Vad kostar det att göra en energideklaration?

Priset på att få en energideklaration utförd varierar kraftigt. Det är alltid en bra idé att kontakta flera energikonsulter för att få offerter att jämföra mellan. Du bör räkna med 1 000 – 10 000 kronor.

Kostnaden för att utföra energideklarationen är avdragsgill vid försäljning, så spara dina kvitton så kan du få tillbaka delar av dina omkostnader.

Hur får du en energideklaration gjord?

Energideklarationen genomförs av en certifierad energiexpert. Energiexperten tar fram och lägger in alla uppgifter i energideklarationen direkt i Boverkets register. Därefter blir energideklarationen tillgänglig för alla.

Det du som säljare behöver göra är att kontakta en energiexpert och begära offert. Boverket har en tjänst för att hitta certifierade experter som kan utföra energideklarationen åt dig.

Vad behöver du förbereda inför energideklarationen?

Energiexperten kommer att göra ett hembesök för att kontrollera, och kommer även vilja ha skriftlig och muntlig information från dig. Förbered dig genom att ha den här informationen tillgänglig:

 • Fastighetsbeteckning
 • Byggnadsår
 • Byggnadens energianvändning (de senaste elräkningarna är en bra källa för detta)
 • Ritningar på byggnaden
 • Intyg om att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförts
 • Resultat från radonmätning

Hur länge gäller energideklarationen?

Energideklarationen gäller i 10 år. Samma deklaration gäller oavsett om huset säljs flera gånger under den perioden.