21 frågor att ställa till mäklaren (och en populär att undvika)

Mäklare

Att svara på frågor om bostaden är en väldigt viktig uppgift som alla mäklare ska vara beredda på. Men som köpare kan det vara svårt att veta vad som är viktigt att fråga om.

I den här artikeln förklarar vi först när det passar att ställa frågor till mäklaren. Vi ger tips på frågor du kan ställa, både när det gäller lägenhet och hus. Använd våra förslag som inspiration och lägg till dina egna frågor om sånt som du vill veta mer om.

Guide till att sälja bostad

🏡 Gör ett tryggt bostadsköp

Läs vår (gratis) steg-för-steg-guide om hur du hittar, utvärderar och köper din nästa bostad.

När kan man ställa frågor till mäklaren?

Mäklaren finns tillgänglig för att besvara dina frågor från det att bostaden kommer ut på marknaden till dess att den är såld. Du hittar mäklarens kontaktuppgifter enkelt genom att besöka bostadsannonsen.

Ett perfekt tillfälle att ställa frågor är under visningen. Det hjälper att komma förberedd, så du vet vad du vill veta mer om. Ibland har mäklaren många att prata med på kort tid, och då kan du alltid höra av dig med frågor via mail eller telefon. Du kan också boka en privat visning, och då kan du passa på att ställa alla dina frågor i lugn och ro.

Frågor som alltid funkar att ställa till mäklaren

Det finns vissa frågor som du alltid kan ställa, oavsett om du tittar på en lägenhet eller ett hus.

1. Vad kan jag förvänta mig av den här bostaden?

Det här är en väldigt öppen fråga som faktiskt rekommenderas av mäklare att ställa. Det ger mäklaren chansen att ge en ärlig beskrivning av vad du kan förvänta dig.

Vissa hus kan till exempel förväntas få olika typer av fel beroende på när de byggts och vilka renoveringar som gjorts. Genom att ställa den här frågan får du förhoppningsvis en känsla för vad du faktiskt kan förvänta dig. Det kan vara allt från ”perfekt renoverat, bara att flytta in” till ”en oslipad diamant som kommer att kräva en hel del kärlek för att bli riktigt bra”.

2. Har säljaren redan flyttat ut?

Det kan vara bra att få veta om säljaren bor kvar eller redan har flyttat ut. Om det inte syns tydligt på inredningen så kan du fråga mäklaren.

En säljare som redan flyttat ut kan vara ivrig att få bostaden såld, och det kan du ha med dig till en eventuell budgivning. Du kan till exempel erbjuda snabbt tillträde, eller ta till någon annan strategi för att vinna budgivningen.

3. När vill säljaren att tillträdet ska ske?

Tillträdet ska ske när säljaren och köparen kommer överens om det, och det är bra att ta reda på vad säljaren har tänkt sig. Då vet du om det kan fungera med din egen tidplan, eller om det är omöjligt att få ihop.

4. Vad ingår i försäljningen?

För att inte råka ut för någon överraskning kan du fråga om det är något mer än inredningen som säljaren kommer ta med sig vid flytt.

5. Hur värms bostaden upp? 

Uppvärmning kan vara en stor del av driftskostnaden för en bostad. Det är alltid bra att höra sig för om hur uppvärmningen går till.

Om det är el-element som används och du betalar för elkostnaden själv så får du räkna med att det kan bli höga elräkningar, speciellt under den kallare delen av året.

6. Hur är närområdet?

Det är inte bara bostaden som spelar roll, utan även hur området ser ut i övrigt. Du kanske är ute efter ett lugnt och familjevänligt område, eller ett mer fartfyllt område med närhet till restauranger och uteliv. Mäklaren har bra koll på vilken karaktär området har.

7. Finns det något i närheten som kan störa?

På tal om närområde så är det klokt att höra sig för om det finns något i närheten som för oväsen på ett störande sätt. Det kan till exempel finnas nattklubbar i närheten, eller en stor väg som låter mycket under rusningstrafik. På en visning under söndag eftermiddag kan det vara tystare än normalt.

8. Hur är tillgången till parkering?

Fråga om vilka parkeringsmöjligheter som finns, både för dig och för dina gäster. Om det är allmän parkering som gäller, vad kostar det och finns det platser tillgängliga?

9. Vilka underhåll eller renoveringar har gjorts, och när?

Det är bra att höra sig för om hur länge sedan det gjordes större åtgärder i bostaden, till exempel byte av badrum. Det är viktigt att få veta när de skedde, så att du vet om du kan förvänta dig att det finns giltiga garantier eller inte.

10. Finns det kvalitetsdokument och garantier på renoveringar?

Seriösa företag som utför renoveringsarbete lämnar också intyg på att arbetet har utförts på ett fackmannamässigt sätt. Det fungerar också som en garanti eller underlag vid försäkringsärenden.

Se till att du får bekräftat att renoveringsarbete gjorts av en fackman och att det finns kvalitetsdokument på plats som intygar det.

Bra frågor om bostadsrätt

Vissa saker är speciellt bra att fråga om när det gäller bostadsrätter. Det är framförallt saker som rör föreningen och det gemensamma ansvar som det innebär att bli medlem i föreningen.

11. Hur ser föreningens ekonomi ut?

Som medlem i en bostadsrättsförening har du gemensamt ansvar för föreningens ekonomi och skulder. Det är viktigt att ha koll på om ekonomin är stabil eller om det finns risk för att behöva göra kraftiga avgiftshöjningar i framtiden.

Du bör alltid bilda dig en egen uppfattning genom att själv bedöma föreningen, men det är bra att be mäklaren ge sin egen bild för att se om den stämmer överens med vad du kommit fram till.

12. Kommer avgiften förändras inom kort?

Du kan rakt ut fråga om det finns planer på att justera avgiften, och i så fall varför. Om det finns ett beslut om att höja eller sänka avgiften så är mäklaren skyldig att berätta det.

13. Har föreningen en underhållsplan?

Att ha en långsiktig plan för hur fastigheten ska underhållas är viktigt. Annars är det lätt att underhåll missas och det blir dyrare att åtgärda ett fel än att göra förebyggande underhåll.

Det är föreningen ansvar att planera underhåll, och då vet de på förhand vilka stora investeringar som väntas inom fem, tio eller tjugo år. Fråga mäklaren om det finns en sådan underhållsplan.

14. Planeras några renoveringar av fastigheten?

Förhoppningsvis finns det en underhållsplan, och då vet man också ungefär vilka renoveringar som väntas komma de närmaste åren. Fråga vilka renoveringar som kan vara aktuella.

Vissa typer av åtgärder är dyra, och då vill du gärna se att föreningens ekonomi har marginal för det. Andra, som till exempel stambyte, är både dyra och rätt så jobbiga för de boende. Det vill du gärna veta i förväg om du kan förvänta dig behöva gå igenom under tiden du bor i bostaden.

15. Vilka utrymmen finns utöver bostaden?

Många föreningar erbjuder förvaring, dels förråd men kanske också förvaring för cykel eller barnvagn. Det kan också finnas andra gemensamma utrymmen, kanske en bokningsbar bastu, övernattningslägenhet eller festlokal?

16. Är alla lägenheter i fastigheten bostadsrätter?

Ibland finns det lägenheter som föreningen äger men som hyrs ut till en hyresgäst, som alltså inte äger sin egen bostadsrätt. Det har viss betydelse för hur föreningen fungerar och dess ekonomi, och det är bra att känna till.

17. Hur ställer sig föreningen till förändringar inom lägenheten?

Kanske skulle du vilja göra förändringar i bostaden, om det blir du som köper den. Stora förändringar, till exempel att flytta väggar eller installera om vattenledningar kräver särskilt godkännande från föreningens styrelse. Därför kan det vara bra att höra sig för om föreningen är öppen för att de boende gör sådant, eller om du ska räkna med att de inte är så snabba att ge sitt godkännande.

Bra frågor om hus

Vissa saker är speciellt bra att fråga om när det gäller hus. Det är framförallt saker som rör besiktning och drift av huset.

18. Kan du få läsa ett besiktningsprotokoll?

Om säljaren har gjort en överlåtelsebesiktning så vill du gärna få se besiktningsprotokollet. Där kan du läsa vilka eventuella fel eller risker som identifierats under besiktningen, som du får vara beredd på att själv behöva åtgärda om du köper bostaden.

Får du inte se protokollet så är det omöjligt att veta vad som framkommit, och då bör du inte lita på att det inte kan finnas oupptäckta fel. Fundera på om du vill göra en egen besiktning för att få full insyn i hur husets skick ser ut.

19. Får köparen göra en egen besiktning innan ett köp går igenom?

Det går att skriva in klausuler i köpekontraktet som säger att köparen har rätt att beställa sin egen besiktning innan köpet slutgiltigt går igenom. Om du inte får se protokollet från besiktningen är det klokt att fråga om det är okej för säljaren att skriva in en sådan klausul i ett köpebrev.

20. Har säljaren tecknat en dolda fel-försäkring?

Vissa fel upptäcks inte i en besiktning, och kan vara säljarens ansvar även efter att köpet gått igenom. De kallas för dolda fel.

Säljaren kan välja att teckna en dolda fel-försäkring som ger både säljare och köpare en trygghet om att det finns möjlighet att åtgärda fel, om de skulle dyka upp efter att bostaden överlåtits.

21. Hur är driftskostnaderna fördelade?

Driftskostnaderna anges i bostadsannonsen, men det är inte alltid tydligt vilka delar som ingår i driften. Fråga gärna om vilka de största kostnaderna är och om säljaren har någon särskild rabatt som du inte kan räkna med när du tar över. Bundna avtal kan göra att driftskostnaderna blir missvisande, antingen dyrare eller billigare än det skulle bli för dig.

Populära frågan att undvika

En fråga som är väldigt populär att ställa är ”Varför säljs bostaden?”. Men det är faktiskt inte en särskilt bra fråga, och sannolikheten är inte så hög att du får ett speciellt bra svar.

Livet förändras och människor behöver byta boende, av alla möjliga tänkbara skäl. Det spelar ingen roll för dig som köpare. Om säljaren vill byta bostad på grund av att något är fel i bostaden så faller dessa fel under säljarens upplysningsplikt.

Därför kan du hoppa över den frågan, och istället fokusera på att ställa mer detaljerade frågor om sådant som kanske inte beskrivits tydligt nog i objektsbeskrivningen.

Sammanfattning

Varje bostad är unik, och du ska såklart fråga om allt som du tycker är svårt att förstå eller som sticker ut i dina ögon. Ta för dig och var inte rädd för att ställa många frågor.

Det finns massor av frågor du kan ställa till mäklaren, och i den här artikeln har vi gett en mängd exempel som du kan använda som inspiration.

Guide till att sälja bostad

🏡 Gör ett tryggt bostadsköp

Läs vår (gratis) steg-för-steg-guide om hur du hittar, utvärderar och köper din nästa bostad.