Friskrivningsklausul: Frånsäga sig ansvar från fel i bostadsaffär

Säljare kan välja att frånsäga sig ansvar för dolda fel genom en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Det är ett effektivt men relativt ovanligt sätt att skydda sig från kostnader och ansvar för framtida fel. Ett bättre alternativ är oftast att teckna en dolda fel-försäkring.

I den här artikeln får du veta vad en friskrivningsklausul är, när det kan vara lämpligt att ha en med i köpekontraktet, hur den kan formuleras, vilken effekt den har på bostadens värde och vilka alternativ som kan vara bra att känna till.

Vad är en friskrivningsklausul?

Som säljare av en bostad har man ansvar för att så kallade dolda fel, även om felen upptäcks efter att affären blivit färdig. Detta ansvar sträcker sig upp till tio år efter avslutad affär.

En friskrivningsklausul innebär att säljaren skriver in en klausul i köpekontraktet och frånsäger sig det ansvaret. Med en sådan klausul är alla fel som upptäcks efter affären har gått igenom helt och hållet köparens ansvar att hantera.

När är det lämpligt att inkludera en friskrivningsklausul?

Som säljare kan det finnas flera anledningar till att vilja ha med en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Till exempel:

  • Bostaden är i dåligt skick och säljaren vill att affären görs i ”befintligt skick”
  • Säljaren ska flytta utomlands och inte kommer vara tillgänglig
  • Bostaden som säljs är en del av ett dödsbo och säljaren vill kunna avsluta dödsboet efter försäljningen

Säljaren kan också vilja frånsäga sig ansvaret av det enkla skälet att det är skönt att slippa ha ansvar för fel som hittas i framtiden. Det är förståeligt, men som köpare kan det ses som ett varningstecken. Säljare som vill slippa risk för framtida ansvar bör istället teckna en dolda fel-försäkring (mer om det längre ner i artikeln).

Hur formuleras en friskrivningsklausul?

En friskrivningsklausul kan formuleras på olika sätt för att täcka olika saker.

Klausulen kan skrivas så att den täcker alla typer av fel, oavsett var i bostaden de upptäcks. Det går också att formulera klausulen så att den specifikt gäller en särskild del av bostaden, till exempel ett tak.

Det är mäklaren som är ansvarig för att skriva köpekontraktet och i det ingår att formulera friskrivningsklausulen.

Tänk på! Köparen och säljaren måste alltid vara överens om att det ska finnas med en friskrivningsklausul, och vad den ska gälla för. Om köparen inte går med på att säljaren friskriver sig går det bra att backa ur affären, fram till dess att köpekontraktet skrivits på och blivit juridiskt bindande.

Friskrivningklausulen kan sänka bostadens värde

Att sälja en bostad med en friskrivningsklausul innebär att köparen måste acceptera att alla fel som eventuellt dyker upp blir deras ansvar. Det gör att köparen måste räkna med att ha marginal att åtgärda fel som kan vara dyra att fixa.

Därför är det naturligt att marknadsvärdet på bostaden påverkas negativt av att säljaren vill ha med en friskrivningsklausul. Det kan också göra att potentiella köparen får mindre förtroende för säljaren, och kan bli mer försiktiga i en budgivning.

Alternativ till att använda en friskrivningsklausul

Ett alternativ till en friskrivningsklausul är att säljaren tecknar en dolda fel-försäkring. Det är särskilt bra om säljaren vill skydda sig ekonomiskt från att behöva göra dyra åtgärder på en såld bostad.

En dolda fel-försäkring kostar en slant, men säljaren slipper då stå för kostnader som kan uppstå om ett dolt fel upptäcks i framtiden. För köparen är det också en trygghet, eftersom det då är säkerställt att det finns finansiering att åtgärda fel om de skulle upptäckas.

Med en dolda fel-försäkring slipper köparen också känna att säljaren överlåter all risk, och på så vis är förutsättningarna bättre för att vilja lägga ett högre bud.

Sammanfattning

  • Säljare har normalt ett ansvar att åtgärda dolda fel som kan sträcka sig flera år efter att bostaden sålts
  • Det går att friskriva sig från det ansvaret helt eller delvis genom en klausul i köpekontraktet
  • En friskrivningsklausul kan påverka marknadsvärdet negativt och göra potentiella köpare mindre sugna på att lägga bud
  • Ett bra alternativ till att ha med en friskrivningsklausul är att säljaren tecknar en dolda fel-försäkring, som tar bort den ekonomiska risken för både köpare och säljare