Kapitaltillskott: Amortera på bostadsföreningens lån

Att göra kapitaltillskott till en bostadsrättsförening är ett sätt att stärka föreningens ekonomi med pengar som kommer från medlemmarna. Det kan vara förmånligt som alternativ till att utöka föreningens lån.

I den här artikeln får du veta vad kapitaltillskott är, varför de görs, hur det går till och hur det påverkar deklarationen när bostaden senare ska säljas.

Vad är kapitaltillskott?

Att göra kapitaltillskott i en bostadsrättsförening innebär att medlemmarna gör en inbetalning som används till att amortera på föreningens lån.

Kapitaltillskott kan också göras i samband med en större renovering, för att undvika att föreningen ska behöva ta lån och höja månadsavgiften.

Kapitaltillskott kan göras antingen direkt eller indirekt. När en BRF-medlem säljer sin bostad kan hen göra avdrag i sin deklaration för det tillskott som gjorts, och på så vis betala mindre skatt.

Direkt kapitaltillskott

Ett direkt kapitaltillskott innebär att pengarna som en BRF-medlem betalar in blir bundet till medlemmen (och inte till medlemmens bostad). Tillskottet deklareras som bundet eget kapital.

Indirekt kapitaltillskott

Ett indirekt kapitaltillskott fördelas mellan alla medlemmar och efter insättning tillhör pengarna bostadsrättsföreningen.

Varför gör man kapitaltillskott?

Kapitaltillskottet är ett sätt att hålla de löpande kostnaderna för att bo i bostadsrättsföreningen låga. Genom att skjuta till pengar som används för att undvika eller amortera på ett lån så minskar räntekostnaderna, och månadsavgiften kan hållas på en lägre nivå.

Det kan vara skattemässigt fördelaktigt att göra ett kapitaltillskott med privat lånade pengar eftersom räntekostnaderna är avdragsgilla för medlemmarna. Dessutom är tillskottet avdragsgillt vid försäljning, och på så vis kan delar av tillskottet återfås i en framtida deklaration.

En lägre månadsavgift och förbättrad ekonomi i föreningen bidrar också till att upprätthålla bostädernas marknadsvärde, även om det inte alltid behöver leda till att värdet ökar.

Hur ett kapitaltillskott går till

De två vanligaste sätten att göra kapitaltillskott till en bostadsrättsförening är via avgiften eller genom att överföra en större klumpsumma.

Betala kapitaltillskottet via avgiften

Det är möjligt att som bostadsrättsägare betala in en extra summa ovanpå den vanliga månadsavgiften. Dessa extra pengar används då för att minska föreningens skulder genom amortering.

Betala kapitaltillskottet som klumpsumma

Ett annat sätt att genomföra kapitaltillskott är genom att medlemmarna betalar in en större summa vid ett tillfälle. Ofta görs detta genom att medlemmarna utnyttjar möjligheten att utöka sitt bolån.

Detta är särskilt förmånligt eftersom privatpersoner har rätt till att göra ränteavdrag, vilket gör det billigare att låna än det skulle vara för bostadsrättsföreningen.

Hur kapitaltillskott påverkar deklarationen när du säljer din bostad

När du säljer din bostad får du göra avdrag för kapitaltillskott. Det innebär att du får dra av hela beloppet som du fört in genom kapitaltillskott. Det minskar den eventuella vinst du annars skulle ha betalat skatt på (skatten på vinst vid bostadsförsäljning är 22%).

Om du har gjort ett kapitaltillskott är det därför god chans att en relativt stor del kan återfås när du säljer bostaden. Under tiden har du dessutom kunnat göra avdrag för räntekostnader som gjort det ännu mer förmånligt.