Köpekontrakt: Överlåtelseavtal för hus och bostadsrätt

Påskrift av köpekontrakt och överlåtelseavtal

I slutskedet av processen med att köpa eller sälja en bostad ska ett köpekontrakt eller överlåtelseavtal skrivas på. Det fungerar som själva kvittot på köpet. För allas skull är det viktigt att avtalet är rätt formulerat, och innehåller rätt saker.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad ett köpekontrakt och överlåtelseavtal är, vad de innehåller och hur de hänger ihop med andra typer av avtal du kanske kommer stöta på. Till sist beskriver vi hur det går till att få ett avtal på plats, antingen du gör det själv eller får hjälp av mäklare.

Vad är köpekontrakt och överlåtelseavtal?

När en bostad säljs ska säljaren och köparen skriva under ett avtal som fungerar som kvitto. När en fastighet säljs (till exempel en villa) ska ett köpekontrakt skrivas på, eftersom hela fastigheten köps.

För bostadsrätter äger man bara rätten att bo i bostaden, så där används en typ av kontrakt som heter överlåtelseavtal. I praktiken är de väldigt lika och hanteras på ett liknande sätt.

Kontraktet skrivs på när säljaren och köparen är överens om alla detaljer och villkor i affären:

Så fort avtalet är påskrivet att både köpare och säljare och alla har fått sina exemplar så är affären bindande.

Köpekontraktets innehåll

Vissa saker måste alltid finnas med i köpekontraktet för att det ska vara giltigt:

  • Fastighetsbeteckning: Det ska tydligt framgå vilken bostad kontraktet gäller
  • Överlåtelseförklaring: En förklaring om att bostaden överlåts till köparen så fort köpeskillingen är betald och köpebrevet blivit påskrivet av både köpare och säljare
  • Köpeskilling: Till vilket pris bostaden säljs
  • Datum: Det ska framgå när avtalet skrivits under
  • Kontaktuppgifter: Vanliga kontaktuppgifter ska finnas till både säljare och köpare
  • Underskrifter: Både säljare och köpare ska skriva på kontraktet. Om det finns flera ägare på någon av sidorna ska alla skriva under (alternativt att man använder sig av en giltig fullmakt)

Allt detta är sådant som alltid ska vara med. Men köpekontraktet kan också innehålla information om andra särskilda villkor som säljare och köpare kommit överens om, så kallade svävarvillkor.

Svävarvillkor i ett köpekontrakt

Svävarvillkor är vanliga att ha med i ett köpekontrakt. Det är villkor som ger antingen säljaren eller köparen rätt att dra sig ur affären om villkoren inte levs upp till.

Ett vanligt exempel på svävarvillkor: Köparen kräver att få ha med villkor om att få finansiering på köpet, och om ett lån inte går att få så ska affären avbrytas.

Svävarvillkor kan tidsbestämmas, till exempel att de bara ska gälla i en månad från det att kontraktet skrivs under. Men villkoren får aldrig gälla längre än två år. Alla villkor måste löpa ut inom två år för att kontraktet ska vara giltigt.

Köpekontrakt och köpebrev – hur hänger de ihop?

Vid ett husköp förekommer förutom köpebrevet också något som heter köpebrev. Det är lätt att blanda ihop dem, men de är helt olika dokument som fyller olika syften.

  • Köpekontraktet innehåller alla viktiga detaljer om försäljningen och fungerar som kvitto på bostadsaffären (men ännu har alla pengar inte betalats av köparen)
  • Köpebrevet är ett kvitto på att den slutgiltiga betalningen har gjorts, vilket sker på tillträdesdagen

Köpebrevet skrivs alltså när alla betalningar gjorts och fungerar som bevis på att affären slutförts. Tillsammans ”knyter de ihop säcken” och visar att allt är på plats för den nya ägaren att överta bostaden.

Observera att man inte skriver köpebrev för bostadsrätter.

Mäklaren upprättar köpekontraktet

När bostadsaffären hanteras av mäklare kommer alla kontrakt att skrivas och hanteras av mäklaren. Som säljare eller köpare behöver du bara tänka på att kontrollera att eventuella villkor ni kommit överens om finns med och är korrekt beskrivna.

Mäklaren kallar er till möte för att skriva på det som behöver skrivas på, och köparen får information om när och var pengar ska föras över.

Köpekontrakt om du ska sälja privat

Om du ska göra en bostadsaffär där det inte är någon mäklare inblandad så är det klokt att utgå från en mall. Det finns gratismallar att hitta på nätet, men det kan vara lite otryggt att inte veta vem som ligger bakom dem eller hur de ska anpassas.

Vi rekommenderar Lexly för att skriva köpekontrakt själv. Lexly har en prisvärd tjänst för att antingen själv anpassa kontraktet med deras tjänst, eller så kan du få prata med en jurist som tar hand om allting åt dig.