Lånelöfte: Vad är det och varför behöver du skaffa ett?

Skaffa ett lånelöfte

När du börjat tänka på drömboendet kan det vara frestande att sätta igång och leta direkt. Innan dess är det bäst att du skaffar ett lånelöfte, så att du du vet vad du faktiskt har möjlighet att köpa.

Att skaffa ett lånelöfte är ett av de viktigaste stegen inför ett bostadsköp. Utan lånelöfte är det lätt att det blir fel, trots att du hittat en bostad du vill köpa så kan du missa chansen om lånelöftet inte finns på plats.

I den här artikeln får du lära dig vad ett lånelöfte är och varför du ska börja med att söka ett lånelöfte. Vi går även igenom hur det praktiskt går till att söka lånelöfte, hur länge ett lånelöftet är giltigt och om du behöver ett eller flera lånelöften. Till slut besvarar vi alla de vanligaste frågorna om lånelöften.

Vad är ett lånelöfte?

Ett lånelöfte är ett besked från en bank om hur stort bolån de är villiga att erbjuda dig, det vills säga hur dyr bostad du skulle kunna få köpa. Lånelöftet baserar sig på din ekonomi, inte en specifik bostad.

Konkret innebär det att du får en skriftlig bekräftelse på att banken anser att du kan lägga bud på upp till en viss summa, som baserats på din inkomst och andra faktorer.

Varför du behöver ett lånelöfte när du ska köpa en bostad

Om du vill vara med och lägga bud på en bostad så brukar mäklaren kräva att du har ett giltigt lånelöfte som är tillräckligt stort för budet du vill lägga.

För din egen del är det också en trygghet att ha ett lånelöfte, eftersom du har något konkret att förhålla dig till. Lånelöftet ger en ungefärlig uppskattning av vad banken anser att du har råd med, och då kan du enklare sålla bort de bostäder som är utanför din budget.

Med ett lånelöfte på plats är du redo att kunna agera snabbt när du väl hittar en bostad som du vill köpa.

Hur mycket kan du få i lånelöfte från banken?

Din ekonomi är det som avgör hur mycket du får låna och hur stort lånelöfte du kan få.

Som en förenklad tumregel kan man säga att du oftast kan få låna runt fem gånger årsinkomsten (före skatt). Om du exempelvis har en årsinkomst på 400 000 kr så borde du kunna få låna runt 2 000 000 kr.

Tänk på! Det är alltid långivaren som gör en individuell bedömning av din ekonomi och hur mycket du kan få låna. Det som står i den här artikeln behöver inte nödvändigtvis gälla just för dig.

Lånelöftet uppgår aldrig till mer än 85 % av vad bostaden kostar, eftersom köparen alltid ska stå för minst 15 % i egen kontantinsats.

Vad banken tittar på när du söker lånelöfte

  • Inkomst: Banken vill veta hur mycket du har i inkomst. De tittar dels på tidigare års deklarerade inkomst, men du kan även behöva komplettera med en skärmdump på dina senaste löneutbetalningar.
  • Anställningsform: Banken föredrar alltid att du har en tillsvidareanställning. Om du har eget företag eller en annan anställningsform kan det krävas att du kontaktar banken för att få en mer noggrann prövning.
  • Betalningsanmärkningar: Om du har betalningsanmärkningar kan banken välja att erbjuda ett lägre belopp, eller i vissa fall helt låta bli att låna ut till dig.
  • Skulder: Banken räknar med att du behöver betala alla dina skulder, så kostnader för andra lån tas med i bedömningen av din ekonomi. Om du har stora lån för till exempel bilköp så påverkar det hur mycket du får låna negativt.
  • Boendekalkyl: När du ansöker om lånelöftet gör banken en bedömning av dina totala kostnader per månad. Banken bedömer hur mycket pengar som blir kvar efter att alla hushållskostnader är betalda. För att få låna kräver banken att det finns en viss marginal däremellan.

Så skaffar du ett lånelöfte

Jämför lånelöfte från flera banker med hjälp av Lånekoll

Det första du kan göra är att ansöka om ett lånelöfte via nätet. Det kan du till exempel göra direkt via din banks hemsida. Du kan också använda en jämförelsetjänst som samarbetar med flera banker för att erbjuda dig den lägsta räntan. Ett bra exempel är tjänsten Lånekoll.

Det du behöver göra är att skriva in ett uppskattat värde som du vill ha lånelöfte för. Här kan du prova att utgå från hur mycket du har att lägga i kontantinsats och räkna baklänges.

Exempel: Kontantinsatsen måste vara på 15%, du får bara låna upp till 85%. Du kan dividera din kontantinsats med 0,15 för att få fram hur stort lån du får ta.

Om du har 225 000 kr att lägga i kontantinsats så motsvarar det ett bolån på 1 500 000 kr (kontantinsatsen / 0,15). Tillsammans blir det 1 725 000 kr, som alltså är det högsta du kan köpa för utan att lägga till mer i kontantinsats.

Du behöver också ange om det är en bostadsrätt, radhus/villa eller fritidshus det gäller. Fyll i dina kontaktuppgifter och klicka dig vidare.

Du kommer att behöva svara på några frågor för att få ett besked om lånelöfte. Därefter levereras det till dig digitalt, och hela processen tar normalt bara några minuter.

Hur länge gäller ett lånelöfte?

Standarden är att ett lånelöfte gäller i sex månader. Ibland kan det vara kortare, till exempel tre månader. Det framgår tydligt på lånelöftet hur länge det är giltigt.

Om ditt lånelöfte skulle gå ut är det bara att göra om samma process igen för att få ett nytt giltigt löfte.

Behöver du ha flera lånelöften från olika banker?

Nej, det räcker att ha ett giltigt lånelöfte.

Många drar sig för att kontakta flera banker, med rädsla för att flera kreditkontroller ska göra det svårare att få lån. Den rädslan är för det mesta överdriven, men ett bra tips är att använda sig av till exempel Lånekoll eller Compricer. Då kan du söka lånelöfte hos flera långivare på samma gång, men med bara en kreditkontroll.