Räkna ut vinst efter skatt - enkelt!

Undrar du hur mycket som blir över av pengarna när du sålt din bostad med vinst? Efter att du löst ut ditt bolån, betalat för mäklare och skatt – hur mycket får du behålla?

När du säljer din bostad med vinst ska du betala skatt på den vinsten. Skatten ligger på 22 %, gör du en vinst på 100 000 kronor ska du alltså i princip betala in 22 000 kronor i skatt. I praktiken kan du ofta göra avdrag som minskar skatten du behöver betala. Vanliga avdrag gäller kostnader för mäklarens arbete eller omkostnader du haft för renoveringar och förbättringar i bostaden.

Räkna ut hur mycket du får behålla

Du kan använda räknaren för att beräkna hur mycket vinst som blir kvar efter din försäljning. Läs längre ner i artikeln om du inte vet hur vad som ingår i dina försäljningsutgifter eller förbättringsutgifter.

Observera att räknaren är förenklad för att du lättare ska kunna göra en snabb uträkning. Om du vill göra en mer exakt uträkning har Skatteverket en tjänst som är bra, men något mer komplicerad. För de flesta räcker det långt med räknaren ovan.

Avdragsgilla kostnader som ökar din behållning

När du säljer din bostad till ett högre pris än du köpte den för ska du betala skatt på mellanskillnaden. Skatten du ska betala är 22 % av vinsten. För de allra flesta går det dock att minska den skatten genom att utnyttja ett eller flera avdrag. Du har dels rätt att göra avdrag för kostnader du haft för att genomföra försäljningen, men även för de kostnader du haft för att förbättra bostaden.

Kostnader för köp och försäljning

När du säljer din bostad uppkommer kostnader som är direkt kopplade till försäljningen. Detsamma gäller när du köper en bostad. Exempel på kostnader som kan uppkomma när du köpt och sålt en bostad är:

När du köpt

  • Besiktningskostnader
  • Transaktionskostnader (ex. pantbrev, lagfart)
  • Administrationskostnader
  • Kostnader för juridisk rådgivning

När du sålt

  • Mäklarens arvode inkl. kringtjänster som styling etc.
  • Avgift för att synas på Hemnet
  • Besiktningskostnader
  • Administrationskostnader

Den typen av kostnader är avdragsgilla och får dras av från vinsten. Om du haft kostnader av den sorten får du alltså dra av dem från vinsten innan du beräknar skatten. Låt säga att du haft kostnader på totalt 50 000 och gjort en vinst på 100 000 ska du alltså räkna så här:

100 000 – 50 000 = 50 000 >> 50 000 * 0,22 % = 11 000

I det fallet ska du alltså räkna med att betala in en skatt på 11 000 kronor i skatt. Resterande 89 000 kronor kan du använda till annat, till exempel en ny kontantinsats.

Glöm inte!

Tänk på att behålla fakturor och kvitton på alla omkostnader som du vill göra avdrag för.

Renoveringskostnader och andra förbättringar

Om du gjort renoveringar eller underhåll av bostaden kan hela eller delar av kostnader vara avdragsgill. Skatteverket skiljer i det här fallet på om du gjort så kallade grundförbättringar eller om det rör sig om reparation och underhåll.

Grundförbättringar

Med grundförbättringar menar Skatteverket att du bygger till eller bygger om något som inte funnits sen tidigare. Exempel på det skulle till exempel kunna vara att bygga ett garage eller anlägga en gräsmatta. För alla kostnader som du har för att genomföra en sådan grundförbättring får du dra av hela beloppet.

Det kan också vara att du byter ut existerande utrustning till något som är av ett bättre material eller som håller högra standard. I sådana fall menar Skatteverket att du har rätt att dra av mellanskillnaden i pris på den nya överlägsna utrustningen jämfört med den tidigare standarden.

Reparation och underhåll

Med reparation och underhåll menar Skatteverket att du renoverar utan att bygga om. Det kan till exempel handla om att måla om väggar, byta ut köksutrustning eller göra andra åtgärder för att underhålla eller höja skicket på bostaden. För alla kostnader som du har för att genomföra en sådan reparation får du dra av hela beloppet.

Du får bara göra avdrag för reparationer och underhåll du gjort under det året du säljer bostaden eller något av de fem föregående åren. Det innebär att om du sålt en bostad 2019 får du göra avdrag för utgifter som du har haft under 2014 till och med 2019.

Obs! Detta avdrag godkänns inte av Skatteverket om du köpt en nyproducerad villa eller bostadsrätt. Tänk också på att spara alla kvitton och fakturor på de utlägg du vill göra avdrag för.