Ränta: vad är det och hur fungerar det?

Bolån

När du köper en bostad tar du med största sannolikhet också ett bolån, som du förväntas betala ränta på. Vad innebär det egentligen att betala ränta, och vad behöver du mer ha koll på?

I den här artikeln får du veta vad ränta är och vad som påverkar vilken ränta du kan få. Vi beskriver även vad effektiv ränta innebär, samt hur du kan göra för att förhandla dig till en lägre ränta.

Vad är ränta?

Räntan är den kostnad du betalar för att få långa pengar. När du tar ett lån så är det du som betalar ränta, och när du sparar pengar på banken så får du ränta betalad från banken.

I den här artikeln fokuserar vi framförallt på ränta på lån. Räntan kan då vara antingen rörlig eller bunden.

Rörlig och bunden ränta

Rörlig ränta innebär att räntan varierar över tid. Rent praktiskt baseras räntan på den så kallade reporäntan, alltså den ränta som banken betalar för att få låna pengarna som de lånar ut till dig. De lägger på en mellanskillnad och det blir den rörliga räntan.

Rörlig ränta kan både öka och minska kraftigt på kort tid, men historiskt har det varit billigare att ha rörlig ränta på lånen jämfört med att ha bunden ränta.

Bunden ränta innebär att du avtalat med banken om en viss ränta som ska vara exakt samma under en viss tid, till exempel under tre år. Fördelen med bunden ränta är att du vet exakt vad lånet kommer att kosta under hela perioden. Nackdelen är att det historiskt har blivit totalt sett dyrare att ha ett bundet lån, så tryggheten kommer i regel med ett pris.

Det går inte att säga att rörlig eller bunden ränta är bättre eller sämre, utan det kommer bero på vad som är rätt för just din ekonomi. Bunden ränta anses generellt vara bra om det är viktigt att ha kontroll över boendekostnaden.

Olika ränta på olika sorters lån

Räntan skiljer sig mellan olika lån, där bolån normalt har en betydligt lägre ränta än andra typer av lån.

Bolån

Ett bolån ges alltid med en säkerhet i bostaden som belånas. Det betyder att banken har rätt att ta över och sälja bostaden om du inte skulle kunna betala för lånet.

Det betyder att risken för banken minskar. I gengäld erbjuder de bolånet till en lägre ränta, som gör det billigare för dig att äga din bostad. Win-win.

Viktiga begrepp att känna till när det gäller bolåneränta är listränta, snittränta och kalkylränta.

Listränta och snittränta

TidsperiodListräntaSnitträntaSkillnad
3 mån3,59%2,48%-1,11%
1 år3,99%3,33%-0,66%
2 år4,19%3,58%-0,61%
3 år4,19%3,60%-0,59%
5 år 4,39%3,75%-0,64%
7 år4,44%4,01%-0,43%
10 år4,59%4,06%-0,53%
Exempel från SEB (siffror endast som exempel, motsvarar inte dagens aktuella räntelista)

Listränta är det du ser när du går in på en bank och läser vilken ränta de erbjuder. De flesta banken er bjuder olika ränta för olika bindningstid. Listräntan är alltså det som bankerna själva väljer att marknadsföra och som fungerar som utgångspunkt för vidare förhandling.

Snittränta är den faktiska ränta som en genomsnittlig kund på banken betalar. När du jämför listräntan och snitträntan hos samma bank kan du se att räntan är betydligt lägre när du tittar på vad den genomsnittliga kunden faktiskt betalar. Det beror på att snittkunden har förhandlat till sig en lägre ränta, och det borde du alltid försöka göra också.

Kalkylränta

Kalkylräntan är ett verktyg för banken att använda när de räknar på om du klarar av att betala ett lån på lång sikt. Kalkylräntan är normalt flera procentenheter över dagens räntenivå (6-8% brukar nämnas som en vanlig nivå på kalkylräntan). Genom att räkna med den högre räntan tar banken höjd för att du kan betala lån även om räntan går upp.

Privatlån

För andra typer av lån än bolån så är det mindre vanligt att lånet är säkrat. Det finns med andra ord ingen specifik ägodel som banken har rätt att ta över och sälja, om du skulle låta bli att betala på lånet.

Av det skälet betraktas privatlån som mer osäkra, och räntan är högre. Jämfört med räntan på bolån så är det inte ovanligt att privatlånet har den dubbla räntan, eller ännu högre.

Att ta ett privatlån är inget konstigt (till exempel för att köpa bil eller göra renoveringar i hemmet), men du bör räkna noga så att du får en rimlig ränta som du har råd att betala.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är den totala kostnaden du betalar för ett lån (normalt över en period på 12 månader). Det inkluderar alla avgifter, till exempel aviavgifter, uppläggningsavgifter och alla andra kostnader kopplade till lånet.

Poängen med effektiv ränta är att det gör det möjligt att rättvist jämföra olika lån och få en bild av deras verkliga kostnader. Alla långivare är skyldiga att redovisa effektiv ränta, så du behöver inte själv räkna ut den.

Här kan du läsa mer om effektiv ränta.

Förhandla dig till en lägre ränta

Att förhandla om räntan på ett lån är helt normalt och något banken förväntar sig att du gör. Om du tar ett lån och inte förhandlar om räntan kommer du i de allra flesta fall att erbjudas en ränta som är betydligt högre än du egentligen kan få.

Därför är det väl värt att lägga lite tid på att förbereda och genomföra en förhandling. Det finns flera gratistjänster för att hjälpa dig att i första hand jämföra olika långivare, där till exempel Lånekoll har en bra tjänst.