Ränteskillnadsersättning: Avgift när bundna bolån avbryts

Bolån

Om du har ett bundet bolån som du vill lösa ut i förtid kan du behöva betala ränteskillnadsersättning, en avgift för att kompensera banken för utebliven ränta.

I den här artikel går vi igenom vad ränteskillnadsersättning är, varför den måste betalas om man bryter ett bundet lån och hur mycket det kostar.

Vad är ränteskillnadsersättning?

Låt säga att du har kommit överens med långivaren om att binda ett lån på två år. Banken garanterar dig en viss ränta och gör i sin tur överenskommelser för att var säker på att kunna låna ut pengarna och fortfarande göra en vinst.

Om du efter ett år väljer att avbryta lånet, till exempel genom att sälja bostaden och byta bank, innebär det att banken går miste om intjäning som de hade fått om avtalet hade fått löpa under hela de två åren.

Ränteskillnadsersättning är den avgift banken har rätt att ta ut för att kompenseras för den förlust som sker när du inte längre betalar in ränta varje månad.

Varför måste man betala ränteskillnadsersättning om man avbryter ett bundet lån?

Banken som lånar pengar till dig har i sin tur lånat pengarna, och banken betalar också en ränta för det. När du bryter ett bundet avtal så står banken kvar med krav på att betala ränta för tiden som är kvar, och de brukar då kräva att du som kund står för de framtida räntekostnader som skulle betalats under den kvarvarande bindningstiden.

Hur mycket kostar det att betala ränteskillnadsersättning?

Det är väldigt svårt att själv göra en exakt bedömning av hur mycket ränteskillnadsersättning som ska betalas om ett bundet lån avbryts. Den bästa tjänsten för att få en ungefärlig uppskattning hittar du på Konsumenternas.

Tumregel: Ränteskillnadsersättningen blir lägre om det allmänna ränteläget har ökat, och tvärtom om räntan sjunkit.