Taxeringsvärde: Vad är det och hur räknas det fram?

En enkel definition på taxeringsvärde är att det är det totala värdet av tomten och eventuell byggnad. Det ska motsvara runt 75% av marknadsvärdet på fastigheten.

I den här artikeln får du veta skillnaden på taxeringsvärde och marknadsvärde, vilka bostäder som har ett taxeringsvärde, vilken funktion det fyller och hur du tar reda på en specifik fastighets taxeringsvärde.

Skillnaden mellan taxeringsvärde och marknadsvärde

Taxeringsvärde är summan av värdet på tomt och byggnad(er), och det beräknas av Skatteverket baserat på en rad olika faktorer. Vi beskriver hur det räknas ut mer i detalj längre ner i artikeln.

Själva värdet ligger till grund för hur mycket du ska betala i fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Taxeringsvärdet ska i teorin vara ungefär 75% av fastighetens marknadspris (men det kan skilja sig mer än så).

Marknadspriset är det pris som fastigheten skulle ha på bostadsmarknaden. Med andra ord det pris du skulle få om du sålde bostaden idag. Jämfört med taxeringsvärdet är det generellt sett högre, men också mycket mer rörligt från månad till månad.

Marknadspriset har i sig ingen betydelse för beräkning av skatt så länge du inte faktiskt säljer bostaden (då du kanske kan behöva betala skatt om du gör en vinst på försäljningen).

Vilka bostadsformer har ett taxeringsvärde?

Alla fastigheter har ett taxeringsvärde. När det gäller privata bostader är taxeringsvärdet främst intressant om du äger ett småhus (radhus, villa, fritidshus) eller en ägarlägenhet. Det beror på att om du äger ett sådant boende så ska du betala fastighetsavgift, som är baserad på taxeringsvärdet.

Om du äger en bostadsrätt så betalar du själv ingen fastighetsavgift, men det däremot bostadsrättsföreningen (även där baserat på hela fastighetens taxeringsvärde).Indirekt betalar du för det genom månadsavgiften till föreningen.

Vilken funktion fyller taxeringsvärdet?

Taxeringsvärdet fyller en funktion genom att uppskatta värdet på din fastighet, så att den bland annat kan beskattas på en nivå som är rättvis i förhållande till bostadens marknadsvärde.

Det kan även användas när:

  • Fastigheten ska värderas: Taxeringsvärdet kan fungera som underlag för värdering av fastigheten, till exempel om det är svårt att fastställa ett korrekt marknadspris
  • Försäkringsbolag ska uppskatta ersättningsnivåer: Värdet kan fungera som underlag för hur mycket ersättning försäkringsbolaget ska betala ut om det sker en skada på fastigheten
  • Lån ska beräknas: Det kan användas när lån ska tas eller läggas om
  • Friköp av tomträtt

Hur räknas taxeringsvärdet ut?

Skatteverket bestämmer taxeringsvärdet för alla fastigheter. För att göra det tar de hjälp av Lantmäteriet samt av oberoende fastighetsvärderare. Taxeringsvärdet beräknas på samma sätt för alla sorters fastigheter, och tanken är att det ska motsvara 75% av marknadsvärdet (räknat på två år innan taxeringstillfället).

För att komma fram till värdet görs en analys av det genomsnittliga bostadspriset i området där fastigheten finns, baserat på de senaste två åren. Man försöker även ta hänsyn till faktorer som avstånd till vatten, men även storlek och standard på fastigheten. Detta sammanställs till ett taxeringsvärde.

Eftersom en stor del av analysen bygger på genomsnittliga priser upp till två år bakåt i tiden finns det en naturlig eftersläpning i beräkningen. Därför är det inte ovanligt att taxeringsvärdet och marknadsvärdet i själva verket skiljer sig åt med mer än de 25% man siktar på.

Hur ofta justeras taxeringsvärde?

Taxeringsvärdet uppdateras var tredje år, och du kan alltid se det aktuella taxeringsvärdet genom att besöka Skatteverkets hemsida och titta.

Så hittar du taxeringsvärdet på en fastighet

Taxeringsvärde

Du kan enkelt söka i Skatteverkets register för taxeringsvärden. För att få fram uppgifter behöver du ha koll på:

  • Vilket år du vill se taxeringsvärdet för
  • Vilken kommun du vill söka i
  • Fastighetens beteckning (anges som till exempel Abc 1:23)

Är du osäker på vilken beteckning fastigheten har kan du följa den här guiden hos Lantmäteriet, som förklarar det bra.

Begär omprövning av taxeringsvärdet om det inte stämmer

Skulle du tycka att du fått ett felaktigt taxeringsvärde så finns det möjlighet att få det omprövat. Det gör du genom att göra en skriftlig begäran till Skatteverket om att göra en ny prövning på ditt taxeringsvärde. Försök ange varför du tycker att det nuvarande är fel.

Det är inte särskilt vanligt att Skatteverket kommer fram till att ditt taxeringsvärde ska korrigeras, men det händer.

Sammanfattning

Taxeringsvärdet beräknas av Skatteverket och ligger i första hand till grund för hur mycket som ska betalas i fastighetsavgift. Men det kan även fylla andra funktioner, när det är svårt eller olämpligt att utgå från ett marknadsvärde.

Taxeringsvärdet uppdateras var tredje år. Det baseras främst på det genomsnittliga försäljningspriset av jämförbara fastigheter i samma område under de senaste två åren, och ska vara på cirka 75% av marknadspriset.

Du kan enkelt söka upp taxeringsvärdet med Skatteverkets webbtjänst. Med den informationen kan du sedan själv beräkna vilken avgift eller skatt du ska betala.