Tillträde: När nycklarna till hus eller bostadsrätt lämnas över

Tillträde till hus eller bostadsrätt

Dagen för tillträde är en viktig milstolpe. Det är då köparen tar över bostaden och säljaren får hela slutköpeskillingen utbetald.

På dagen för tillträde är det mycket som händer. Men vad är det egentligen du behöver tänka på och hur kan du förbereda dig för att tillträdet ska bli så smidigt som möjligt?

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om tillträdet och hur det går till. Först går vi igenom vad själva tillträdet innebär och hur det går till. Därefter hur både köpare och säljare kan förbereda sig på bästa sätt.

Vad innebär tillträde?

Vid tillträdet blir köparen den formella ägaren av bostaden. Säljaren lämnar över nycklarna, köpesumman överförs och köparen får lov att flytta in.

Själva transaktionen brukar ske på mäklarens kontor. Både säljaren och köparen är närvarande för att skriva under de sista dokumenten, och väntar på plats medan pengar förs över mellan bankkonton.

Vad händer innan tillträdet?

Innan tillträdet har ett köpekontrakt skrivits på, där köpare och säljare kommit överens om alla villkor för köpet. Däremellan har det administrativa ordnats, till exempel ansökan om medlemskap till bostadsrättsförening.

Säljaren har även haft tid att tömma bostaden, flyttstäda och eventuellt åtgärda små skador. Bostadens skick ska godkännas av köparen innan tillträdet sker. I praktiken brukar det innebära att man ses dagen innan tillträdet för att kontrollera att det är flyttstädat och allt ser bra ut.

Vanlig tid mellan kontrakt och tillträde

Tiden mellan att köpekontraktet skrivits på och tillträdet sker kan variera stort, beroende på vad köpare och säljare kommer överens om. Cirka tre månader är vanligt.

Som kortast brukar det dröja någon månad, och det händer att det dröjer upp till ett år.

Så går ett tillträde till

Tillträdet genomförs i ett antal steg som normalt tar cirka en timme. Det kan både gå fortare eller ta längre tid, allt från cirka 30 minuter upp till flera timmar.

  1. Mötet bokas in av mäklaren: En kallelse går ut i god tid till både köpare och säljare
  2. Köpare och säljare ses på mäklarens kontor (alt. köparens bank): Här signeras likvidavräkningen, som därefter skickas till banken. Likvidavräkningen visar hur mycket pengar som ska överföras, och vart pengarna ska skickas. Här görs tillägg för köparens andel av förbetalda utlägg som säljaren gjort, till exempel för månadsavgift, fastighetsavgift, etc.
  3. Påskrift av likvidavräkning: Anger exakt vad köparen och säljaren betalat och vad som kvarstår att betala vid tillträdet.
  4. Pengarna förs över till säljaren från köparens bank: När likvidavräkningen mottagits gör banken en överföring. Om säljaren har bolån löses de ut och eventuellt överskott sätts in på säljarens konto.
  5. Banken skickar kvittens: Mäklaren tar emot och delar kvitto på betalning till både säljare och köpare
  6. Påskrift av köpebrev (Gäller endast hus/fastigheter, inte bostadsrätt): Köpebrevet används av banken för att söka lagfart åt köparen.
  7. Köparen får nycklar: I och med detta övergår det fulla ansvaret för bostaden från säljaren till köparen. Köparen kan nu flytta in.

Så kan köpare förbereda sig inför tillträdet

Även om köparen inte kan flytta in före tillträdesdagen så finns det gott om saker som kan göras i förväg.

☑️ Kontakta din bank för att förbereda bolån: Se till att din bank är medvetna om vad ni kommit överens om, och be att få kontaktuppgifter som du kan vidarebefordra till mäklaren inför tillträdet.

☑️ Boka in tillträdestillfället: Blocka tid i kalendern för att ha god tid på dig. Ibland drar det ut på tiden med överföringarna mellan banker. Om du inte kan närvara på tillträdet själv så kan någon du litar på hoppa in i ditt ställe, om du ordnat en fullmakt (prata med mäklaren så får du hjälp med det).

☑️ Adressändra: Du kan be att få din post omdirigerad från och med tillträdesdatumet. Det gör du enkelt med tjänsten Adressändra.

☑️ Skaffa hemförsäkring: Du kan teckna ny hemförsäkring i förväg som börjar gälla på tillträdesdagen. Tänk på att du kan behöva ha en annan hemförsäkring i den nya bostaden, exempelvis om du flyttar från hyresrätt till bostadsrätt eller från bostadsrätt till villa. Alla dessa boendeformer kräver en egen typ av hemförsäkring (men du kan använda samma bolag som du är van vid om du vill).

☑️ Förbered andra abonnemang: Säg upp eller teckna de abonnemang du behöver ha på plats, till exempel elbolag, bredband, sophämtning, med mera!

☑️ Beställ flytthjälp: Om du tänkt ta hjälp av flyttfirma så är det klokt att göra det i god tid så att de är redo att flytta åt dig på den dag du tänkt dig.

Vanliga frågor

Finns det möjlighet att flytta in innan tillträdet?

Ja, det kan gå att komma överens om att få flytta in i förväg. Då brukar det krävas att man skriver ett hyresvtal. I praktiken hyr köparen bostaden under den överenskomna tiden fram till att tillträde ska ske officiellt.

Hur sätts datumet för tillträde?

Det bestäms utifrån vad köparen och säljaren kommit överens om inför att köpekontraktet skrevs på. Det kan ofta gå att föreslå ett specifikt datum, men förslaget ska då komma innan köpekontraktet skrivs.

Hur fungerar det om man betalar hela bostaden kontant, utan bolån?

Processen ser ungefär likadan ut om köparen betalar utan att ta lån. Banken brukar ta ut en avgift för det arbete som görs med överföringen, normalt ett par tusenlappar. Den här avgiften är svår eller omöjlig att komma undan.