Vad kostar det att köpa hus eller bostadsrätt?

Räkna ut boendekostnad med vår enkla räknare

Att köpa hus eller bostadsrätt är en stor affär med en hel del kringkostnader, och det är lätt att ställa sig frågan ”vad kommer det här egentligen att kosta?”

I den här artikeln får du en genomgång av de vanlig kostnaderna som du kan räkna med när du köper bostadsrätt eller hus, inklusive kortfattade beskrivningar och länkar till vidare läsning. Dessutom svarar vi på ett gäng vanligt förekommande frågor om kostnader vid bostadsköp.

Utgifter som kan komma när du köper bostadsrätt

I tabellen kan du se en enkel överblick över de utgifter som är vanliga när man köper en bostadsrätt, och på ett ungefär vad du kan räkna med att de kostar.

BeskrivningUngefärlig kostnad
KontantinsatsMinst 15% av köpeskillingen (bostadsrättens pris)
Överlåtelseavgift0 – 1 750 kr
Avgift för att bli medlem i föreningen0 – 500 kr
Pantsättningsavgift0 – 500 kr
Eventuella avgifter relaterade till bolån0 – 1 500 kr
Eventuella avgifter för banköverföring utan bolån0 – 5 000 kr
Eventuell besiktning5 000 – 10 000 kr

Kontantinsats

När du köper en bostad är det vanligt att låna pengar till större delen av priset, men du måste alltid betala en med egna pengar: en kontantinsats.

Kontantinsatsen är den del av bostadens pris som köparen betalar med egna pengar, och som alltså ska läggas till utöver de pengar som man får ut genom ett bolån. Kontantinsatsen kan vara hur stor som helst, men som minst 15 % av den totala köpeskillingen.

Exempel: Om du kommer överens om att köpa en bostad för 1 000 000 kronor kan du som mest få ta bolån på 85 % av det (det vill säga 850 000 kronor). Resterande 15 % (150 000 kronor) måste köparen lägga till med egna pengar.

Viktigt att säga är att kontantinsatsen inte egentligen är en kostnad eftersom du skulle kunna få tillbaka dem när du säljer bostaden senare. Däremot är det en utgift som du är tvungen att lägga ut pengar för.

Överlåtelseavgift

Vissa bostadsrättsföreningar (men inte alla) har inskrivet i sina regler att köparen eller säljaren ska betala en avgift när bostadsrätten överlåts till en ny ägare. Kostnaden är tänkt att täcka det administrativa arbetet det innebär för föreningens styrelse.

Storleken på avgiften är normalt upp till 2,5 % av ett prisbasbelopp, vilket motsvarar cirka 1 750 kr. Exakt vilken avgift som gäller står alltid i föreningens stadgar. Du kan även fråga mäklaren om du är osäker.

Avgift för att bli medlem i föreningen

Precis som med överlåtelseavgift finns det föreningar som begär att köparen betalar en avgift i samband med att man blir medlem i föreningen. Avgiften varierar, och många föreningar har ingen avgift alls.

Exakt vilken avgift som gäller står alltid i föreningens stadgar. Du kan även fråga mäklaren om du är osäker.

Pantsättningsavgift

Om du ska pantsätta (ta lån på) bostadsrätten kräver vissa föreningar att du betalar en administrativ avgift till föreningen. Avgiften varierar, och många föreningar har ingen avgift alls.

Exakt vilken avgift som gäller står alltid i föreningens stadgar. Du kan även fråga mäklaren om du är osäker.

Eventuella avgifter relaterade till bolån

När du tar ett bolån för att köpa en bostad så kan vissa banker ta ut en avgift för att sköta transaktionen åt dig. Det är vanligt att banken bjuder på den tjänsten, men inte alltid.

Du kan alltid kontrollera vilka villkor som gäller genom att kontakta din bank som du kommit överens om att låna pengar från.

Eventuella avgifter för banköverföring utan bolån

Det är inte alltid som en bostad betalas med hjälp av ett bolån, utan hela eller eller en stor del kan betalas med köparens egna pengar. I dessa fall är det vanligt att banken tar ut en avgift för sitt arbete med överföringen, som i många fall kan vara på upp till ca 5 000 kr.

Eventuell besiktning

Det finns goda skäl att ta hjälp av ett proffs för att besiktiga en bostad innan du köper den, även för bostadsrätter. Det har sällan säljaren gjort, så den kostnaden får köparen normalt stå för.

Beroende på hur stor bostaden är och hur besiktningsmannens prissättning ser ut så kan avgiften variera kraftigt. En normal kostnad är ca 5 000 till 10 000 kr för en bostadsrätt.

Utgifter som kan komma när du köper hus

I tabellen kan du se en enkel överblick över de utgifter som är vanliga när man köper hus, och på ett ungefär vad du kan räkna med att de kostar.

BeskrivningUngefärlig kostnad
KontantinsatsMinst 15% av köpeskillingen (husets pris)
Eventuell avgift för pantbrevUpp till 2 % av köpeskillingen + 375 kr i administrativ avgift
Lagfartsavgift1,5 % av köpeskillingen + 825 kr i administrativ avgift
Eventuella avgifter relaterade till bolån0 – 1 500 kr
Eventuella avgifter för banköverföring utan bolån0 – 5 000 kr
Eventuell besiktning7 000 – 20 000 kr

Kontantinsats

När du köper en bostad är det vanligt att låna pengar till större delen av priset, men du måste alltid betala en med egna pengar: en kontantinsats.

Kontantinsatsen är den del av bostadens pris som köparen betalar med egna pengar, och som alltså ska läggas till utöver de pengar som man får ut genom ett bolån. Kontantinsatsen kan vara hur stor som helst, men som minst 15 % av den totala köpeskillingen.

Exempel: Om du kommer överens om att köpa en bostad för 1 000 000 kronor kan du som mest få ta bolån på 85 % av det (det vill säga 850 000 kronor). Resterande 15 % (150 000 kronor) måste köparen lägga till med egna pengar.

Viktigt att säga är att kontantinsatsen inte egentligen är en kostnad eftersom du skulle kunna få tillbaka dem när du säljer bostaden senare. Däremot är det en utgift som du är tvungen att lägga ut pengar för.

Eventuell avgift för pantbrev

När du köper ett hus eller en fastighet kräver banken att du har ett pantbrev som utfärdats av Lantmäteriet. Pantbrevet är ett juridiskt dokument som fungerar som säkerhet för bolånet.

Pantbrev måste finnas på hela köpeskillingen. Vid försäljning av ett hus är det vanligt att det finns en mellanskillnad mellan befintliga pantbrev och köpeskillingen i den nya bostadsaffären. I sådana fall måste köparen ansöka och betala för ett nytt pantbrev som täcker mellanskillnaden.

Att ta ut ett nytt pantbrev kostar 2 % av beloppet på pantbrevet, plus en administrativ avgift på 375 kr.

Exempel: Du köper ett hus för 2 000 000 kr, och pantbrev finns på fastigheten på 1 200 000 kr. Du behöver då ansöka om pantbrev på mellanskillnaden, 800 000 kr.

2% av 800 000 är 16 000. Till det tillkommer 375 kr. Totalt kostar det dig alltså 16 375 kr att ansöka om pantbrevet.


Lagfartsavgift

Enligt lag måste du registrera överlåtelsen av en fastighet inom tre månader från att du köpt ett hus eller fastighet. Det är först när registreringen gått igenom som fastigheten i juridisk mening anses ha bytt ägare fullt ut. Registreringen gör du till Lantmäteriets fastighetsregister

Registreringen sker genom att ansöka om lagfart. Lagfarten visar vem som äger fastigheten (och detsamma gäller om du köpt en tomt utan fastighet).

Att registrera lagfarten kostar 1,5 % av köpeskillingen, plus en administrativ avgift på 825 kr.

Exempel: Du köper ett hus för 2 000 000 kr. Du behöver då registrera lagfart och avgiften beräknas på hela köpeskillingen.

1,5% av 2 000 000 är 30 000. Till det tillkommer 825 kr. Totalt kostar det dig alltså 30 825 kr att registrera lagfarten.


Eventuella avgifter relaterade till bolån

När du tar ett bolån för att köpa en bostad så kan vissa banker ta ut en avgift för att sköta transaktionen åt dig. Det är vanligt att banken bjuder på den tjänsten, men inte alltid.

Du kan alltid kontrollera vilka villkor som gäller genom att kontakta din bank som du kommit överens om att låna pengar från.

Eventuella avgifter för banköverföring utan bolån

Det är inte alltid som en bostad betalas med hjälp av ett bolån, utan hela eller eller en stor del kan betalas med köparens egna pengar. I dessa fall är det vanligt att banken tar ut en avgift för sitt arbete med överföringen, som i många fall kan vara på upp till ca 5 000 kr.

Eventuell besiktning

När du köper ett hus är det vanligt att säljaren gjort en besiktning inför försäljningen. Den kostnaden står säljaren för.

Ibland kan det vara en god idé att köparen gör sin egen besiktning, inte minst för att undvika att det finns oupptäckta fel som köparen bör känna till. Om köparen vill göra en egen besiktning så är det normalt köparen som står för den kostnaden.

Beroende på hur stor bostaden är och hur besiktningsmannens prissättning ser ut så kan avgiften variera kraftigt. En normal kostnad är ca 7 000 till 20 000 kr för ett hus.

Vad kostar det att bo i bostaden efter köp?

Alla kostnader vi tagit upp i den här artikeln är fokuserade på köptillfället, men du kanske funderar på vad det kostar att faktiskt bo i den nya bostaden?

Boendekostnaden består av en rad olika delar, och det är ett ämne som behöver mer utrymme för att förklaras på ett bra sätt. Vi rekommenderar att du läser vidare i vår artikel om boendekostnad, där vi även har en enkel och gratis räknare du kan använda dig av.