Ränteavdrag: Så fungerar det

Bolån

När du lånar pengar är du tvungen att betala ränta. Men visste du att du får göra avdrag för betald ränta när du deklarerar? Genom att använda ränteavdrag får du pengar tillbaka.

I den här artikeln får du veta vad ränteavdraget är, hur mycket du kan få tillbaka och vad som krävs för att nyttja avdraget. Vi går även igenom vilka lån avdraget gäller för och hur du kan räkna på avdraget med vår enkla räknare. Till sist får du praktiska tips kring vad du behöver göra och hur du kan maxa avdraget.

Vad är ränteavdrag?

Ränteavdraget innebär att du har rätt att göra avdrag på skatten när du betalat ränta. Det gör att du får tillbaka en del av pengarna som läggs på ränta, i form av att mindre skatt dras på till exempel skatt på inkomst från lön.

Ränteavdraget sker i de flesta fall automatiskt genom att din bank rapporterar in hur mycket ränta du betalt under året. Totalsumman kvittas mot eventuell ränta du tjänat in exempelvis på sparkonto.

Hur mycket får man tillbaka genom ränteavdraget?

Alla räntekostnader upp till 100 000 kr per person är avdragsgilla med 30 %. Har du betalat mer än 100 000 kr i ränta är alla överstigande räntekostnader avdragsgilla med 21 %.

Det går bra att fördela räntekostnader på flera person, är ni två vuxna i hushållet kan ni göra fullt avdrag upp till 200 000 kr istället.

I praktiken innebär det att du kan få tillbaka mellan 21-30 % av det du betalar i räntekostnader. Pengarna får du tillbaka efter att du deklarerat.  

Exempel: Du har betalat 120 000 kr i ränta under ett år. Du får göra 30% avdrag på 100 000 kr, och 21% på de resterande 20 000.

30% av 100 000 kr är 30 000 kr. 21% av 20 000 kr är 4 200 kr. 30 000 plus 4 200 blir totalt 34 200 kr.

Allt annat lika ska du i och med detta betala 34 200 kr mindre i skatt, som kan komma att ges tillbaka till dig i form av skatteåterbäring.

Detta krävs för att du ska få ränteavdrag

För att du ska kunna dra nytta av ränteavdraget krävs att du har annan skatt att göra avdrag på. Det betyder att du bara kan göra avdrag motsvarande vad du till exempel tjänat i lön.

För de flesta är inkomsten högre än ränteutgifterna, och i dess fall krävs inget mer för att du ska kunna få göra avdragen. Själva avdraget görs helt automatiskt av Skatteverket, så du behöver inte göra något själv för att dra nytta av det.

Vilka sorters lån gäller ränteavdraget för?

Ränteavdrag får göras för alla typer av lån som du betalar lån för, med ett undantag. Studielån från CSN är inte berättigade till ränteavdrag. Några exempel på lån som ränteavdraget gäller för:

  • Bolån
  • Privatlån
  • Billån
  • Snabblån

Hur stort ränteavdrag kan du göra?

Du kan göra ränteavdrag på obegränsad storlek. Det finns inget tak, men alla summor över 100 000 kr per person får bara dras av med 21%.

Räkna ut ditt ränteavdrag

Med vår enkla räknare kan du själv räkna ut hur stor effekten av ränteavdraget blir för dig.


Hur du gör för att använda ränteavdraget

I de allra flesta fall behöver du inte göra något alls för att ränteavdraget ska göras, det sköter bankerna och Skatteverket automatiskt. Däremot är det en bra idé att spara dina avier för lånet och kontrollera att de inrapporterade summorna stämmer. Om all betald ränta inte rapporterats in går du miste om möjligheten att göra avdrag.

Fördela ränteavdraget mellan flera personer

Det kan hända att ni är två som delar på ett lån men där den ena av er har en större del av lånet, till exempel om ni äger olika stor andel av en bostad.

Om så är fallet och någon av er närmar er den övre gränsen på 100 000 kronor i räntenetto kan det vara värt att fördela om era räntekostnader.

Det ni då kan göra är att kontakta er bank och be om att fördela om de gemensamma räntekostnaderna för lånet så att det blir en mer jämn och fördelaktig fördelning. Banken hjälper er med det, allt ni behöver göra är att ta kontakt med dem och förklara läget.