Kom igång med att spara till barn

Att spara pengar till ett barn fungerar på många sätt likadant som att spara till sig själv. Men på några punkter är det viktigt att tänka till så att det blir rätt. Läs vidare för en personlig beskrivning av hur du också kan komma igång med att barnspara.

Det pratas och skrivs mycket om att spara till barn. Åsikterna är många om vad som är bäst i frågan. Det finns självklart mycket att tänka på och en del alternativ som kan vara knepiga att ta ställning till. Samtidigt tycker jag att det bästa sparandet är det som blir av. I det här inlägget tänkte jag gå igenom hur jag gjort för att sätta upp ett sparande till min systerdotter. Hoppas det kan inspirera dig!

Utgångspunkten för mig är att jag nyligen satte upp ett långsiktigt sparande åt min systerdotter som är ett år gammal. Jag sparar åt henne för att det är roligt och för att hon just nu är det enda barnet i min närmaste familj. Min syster och hennes partner har inte samma intresse för sparande och investeringar som jag och därför har jag valt att förvalta sparandet på samma sätt som om det gällde mitt eget barn. Därför tror jag att mycket av det jag skriver skulle vara relevant för dig om du vill spara till dina egna eller någon annans barn. 

Hur mycket är rimligt att spara?

Storleken som sparas har egentligen inte så stor påverkan på hur jag skulle strukturera en aktie- och fondportfölj till ett barn. För att ge någon typ av riktmärke om hur jag gjort kan jag säga att jag sätter av ett par hundralappar i månaden till systerdottern. Många föräldrar väljer att spara hela eller delar av barnbidrag eller motsvarande. Detta beror såklart helt på vilka möjligheter du har men jag skulle vara försiktig med att spara för mycket åt ett barn. Det kan nämligen få en del trista och oönskade effekter.

Beroende på vilken kontokort du väljer så påverkas din möjlighet att styra när barnet får tillgång till pengarna. Om det växer sig till en stor summa är det många som känner sig obekväma med att pengarna blir fullt tillgängliga öve en natt när barnet fyller arton. Många vill hellre ha möjlighet att öronmärka pengarna till något särskilt som en kontantinsats till en lägenhet, kanske betala för ett körkort eller en resa. Personligen vill jag gärna min systerdotter ska ha en summa pengar från mig som hon kan göra något roligt eller nyttigt med när hon blir stor, men det ska inte vara ett så stort belopp att jag känner mig manad att lägga mig i hur de spenderas. Som förälder kan du lösa en del av detta genom ditt val av kontoform, men ändå vill jag rekommendera att ha ett litet barnspar hellre än ett stort. Spara hellre mer vid sidan av till dig själv, de pengarna kan du ändå alltid använda tillsammans med barnen om du vill.

Rent praktiskt har jag satt upp ett löpande månadsspara med automatisk överföring. Jag planerar även att göra extra insättningar i samband med jular, födelsedagar och annat. Du kan göra precis som du känner passar dig bäst. Det finns goda skäl att hellre ha ett lägre månadssparande än ett fåtal större insättningar per år, så om du har möjlighet rekommenderar jag att månadsspara. Du kommer långt även med en hundralapp i månaden! 

Sätt upp ett konto och välj kontoform

Det första du behöver göra är att starta ett konto. Om du inte redan är kund hos Avanza eller Nordnet, ta fem minuter och bli det. Jag är kund hos båda dessa nätmäklare. På Avanza har jag alla mina egna konton och det är min favoritplattor för aktier och fonder. De erbjuder bra priser, en användarvänlig sida och grymt bra app. Nordnet använder jag för barnsparandet eftersom jag gärna vill hålla saldon isär och för att hålla lite koll på hur deras tjänster funkar. Även Nordnet har några av marknadens lägsta avgifter, en del unika fonder och marknaden nästa app för aktiehandel (efter Avanza). Välj en eller prova båda.

Avanza – Min favorit bland nätmäklarna

Den bank jag själv använder och föredrar för sparande i aktier och fonder är Avanza. Jag har varit kund hos dem sen 2014 och tycker att de går från klarhet till klarhet. Deras hemsida och app fungerar prickfritt och står ut som de mest användarvänliga av alla, speciellt för nybörjare. 

Jag tycker dessutom att de bjuder på en hel del väldigt värdefulla extramaterial i form av nyheter, intressanta blogginlägg och inspiration för ditt investerande. Om du registrerar ett nytt konto är courtaget (dvs avgiften för att köpa eller sälja en aktie) helt gratis tills det att du nått upp till 50 000 kronor på kontot. Även därefter är deras priser väldigt låga, bland de lägsta på marknaden.

Du fixar ett konto hos Avanza på ett par minuter. Ja rekommenderar dem väldigt, väldigt varmt. 

Aktie- och fondkonto, Investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring (KF)?

En av de klurigare delarna i att komma igång handlar om att väljas kontoform. Det finns tre huvudsakliga alternativ: traditionellt aktie- och fondkonto, Investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF). Av skatteskäl är det framförallt ISK och KF som är aktuella för dig när du ska sätta upp ett barnspar. Välj själv vilken kontoform som passar just dig och din situation.

Aktie- och fondkonto

Ett aktie- och fondkonto fungerar på så vis att du beskattas på din faktiska vinst eller förlust. Du beskattas alltså bara vid en försäljning när din eventuella vinst görs. Det betyder också att du i din deklaration måste föra in dina affärer och skatta 30 % av en eventuell vinst när du säljer en fond eller aktie. Samma sak gäller om du emottar en utdelning som då beskattas med 30 %.

Detta sätt att beskatta ger en avbränning som kan ha ganska stor negativ påverkan och om du inte med säkerhet vet att alla innehav kommer att behållas i tjugo år eller mer är det högst osäkert att det är lönsamt att spara i den här kontoformen. Dessutom är det lite obekvämt att behöva göra extra arbete i deklarationen.

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto är en smidigare sparform och det jag själv använder till störst del. Istället för att beskattas på din faktiska avkastning betalar du istället en schablonskatt. Schablonskatten beräknas utifrån statslåneräntan som just nu är historiskt lån. Effekten av detta blir att du betalar en årlig skatt på det totala innehavet som motsvarar knappt en halv procent av ditt totala portföljvärde. Med 100 000 kronor i portföljen beskattas du alltså med lite mindre än en femhundring per år. Detta beräknas årligen baserat på insättningar och ditt genomsnittliga värde på kontot. Dessutom är utdelningar helt skattebefriade på ett ISK.

Förutom att det är skattemässigt förmånligt ger ett ISK också dig rätten att delta i bolagsstämmor. Om du väljer att spara i ett ISK är det vanligt att starta kontot i barnets namn, det blir då deras eget konto. När de fyller 18 får de full kontroll över kontot och förfogar över pengarna däri. Det behöver inte vara fel men är viktigt att veta. En fördel med att spara med det upplägget är att pengarna redan nu betraktas som barnets och i händelse av att du skulle gå bort finns det ingen risk för oklarheter om vem pengarna tillhör. Inget särskilt behöver skrivas i testamente eller likande.

Kapitalförsäkring

Det tredje alternativet är en kapitalförsäkring som ärret alternativ jag själv har valt att använda. Skatteupplägget är detsamma som i ett ISK med låg schablonbeskattning och skattefria utdelningar. Den främsta skillnaden är att kontot formellt innehas av en försäkringsgivare, i det här fallet Avanza eller Nordnet. Det har både för- och nackdelar.

En fördel är att din nätmäklare kommer att sköta eventuella återkrav av skatt betald på utländska utdelningar, utan att du behöver lyfta ett finger. Du kan även välja att ange en förmånstagare, vilket du i det h-r fallet vill göra. Du kan ange barnet du sparar till som förmånstagare, det betyder att pengarna tills vidare fortsatt är dina men att de tillfaller förmånstagaren i händelse av din bortgång. Väldigt smidigt och låter dig bibehålla kontroll över pengarna till dess att barnet är redo att ta få dem. Nackdelen är att nätmäklaren står som formell innehavare av aktier (om du har några i portföljen), vilket gör att du inte kan delta i årsstämmor. För min del är det helt okej då jag väldigt sällan utnyttjar den möjligheten ändå.

Bygg en portfölj för barnsparandet

Portföljen som jag satt samman är på sätt och vis präglad av både hög och låg risk. Hög risk på så vis att jag direkt eller indirekt har valt att vara 100 % exponerad mot aktier, trots att risken finns att vi står inför nedgångar på aktiemarknaden. Den har samtidigt låg risk på grund av att sparhorisonten är lång, troligen minst 15-20 år. Under den tiden kommer jag att fortsätta göra insättningar och eventuella nedgångar är snarare möjligheter än hot. Går det ner så kan jag köpa mer, resonerar jag.

Investera i aktier

Ju har valt att ha både rena aktier och fonder i portföljen. När jag väljer aktier för ett sparande av den här typen är jag mån om att bolaget jag investerar i är tryggt, lönsamt och lätt att förstå. Jag vill gärna att både barnet och föräldrarna ska förstå vad portföljen innehåller åtminstone i grova drag, och jag kan se framför mig att portföljen i framtiden kan innehålla aktier som Disney, Spotify eller Nintendo. Om du vill köpa aktier till portföljen är det fritt fram, men se till att du läst på om bolaget och aktien. Involvera också gärna barnet när det blir lite större, berätta om innehaven och få dem att förstå att de faktiskt äger en del av ett bolag de tycker om.

För tillfället är min barnportfölj näst intill tom på direktägda aktier. Med det menar jag att det bara finns en aktie i portföljen: börsens kronjuvel Investor. Investor gillar jag för deras långsiktiga investeringshorisont, fina historik och hyfsat pålitliga intjäning. Investor är ett investmentbolag som äger andelar i andra börsnoterade bolag (som Ericsson, Volvo med flera) men även en hel del som inte finns på börsen (däribland Permobil och mobiloperatören Tre). Deras breda innehav gör att de påminner mycket om en fond, men handlas som en aktie. Med en sparhorisont på tjugo år känner jag mig väldigt trygg med Investor, även om jag inte förväntar mig någon överavkastning jämfört med snittet.

Investera i fonder

Större delen av portföljen ägnar jag åt olika aktiefonder. Tanken med detta är att slippa hålla aktiv koll på innehaven samt att minska risken. Många pratar sig varma om indexfonder smed låg avgift som den bästa och minst riskfyllda investeringstypen. Risken kan fortfarande vara hög i en indexfond, men som investering är det ofta ett prisvärt sätt att få exponering mot börsen som helhet. Det har historiskt gett en bra avkastning och lär fortsätta ge en hyfsad värdeökning över tid. Fonddelen av portföljen består just nu av dessa fonder:

Avanza Zero

Avanzas gratiskonsert ger exponering mot OMXS30, alltså de trettio mest omsatta börsbolagen på svenska börsen. Jag tycker att detta är en bra bas i fondportföljen med stora stabila bolag paketerade i en fond helt utan kostnad. Samtidigt är jag inte förtjust i alla bolag som är del av OMXS30, exempelvis HM, och därför väljer jag att hålla ner exponeringen lite. 

Länk till Avanza Zero på Avanza.

SPP Aktiefond USA

USA är världen största aktiemarknad med de allra största bolagen. De senaste åren har dessutom varit lite ovanliga på så vis att de största bolagen vuxit väldigt kraftigt. I den här fonden ryms innehav som Microsoft, Amazon, Apple och Facebook. Genom innehavet i Berkshire Hathaway även produktbolag som Heinz och Coca-Cola. Väldigt lätt för även för ett relativt litet barn att förstå och relatera till, vilket jag gillar. Avgiften är också låg, totalt 0,22% årligen.

Länk till SPP Aktiefond USA på Avanza.

TIN Core Ny Teknik

Denna fond är just nu det mest offensiva och riskfyllda i portföljen. Fondförvaltarna Carl Armfeldt och Erik Sprinchorn som startade den här fonden i början av 2019 har en väldigt stark historik som förvaltare hos Swedbank. De investerar huvudsakligen i företag inom spelbranschen, hälsa och digitala varumärken. Det har varit mycket hype kring detta under senare år och jag tror att det kommer att fortsätta, sett på kanske tio års framtid. Fonden är aktivt förvaltad med jämförelsevis hög avgift, men jag tror att det kommer att löna sig över tid. Den totala avgiften är 1,56 % vilket jag tycker är högt men okej så länge förvaltarna kan fortsätta inge förtroende.

Länk till TIN Core Ny Teknik på Avanza.

AMF Aktiefond Asien Stilla Havet

I portföljen finns också denna fond från AMF med exponering mot den asiatiska marknaden. Det finns anledning att vara försiktig med investeringar på främmande marknader där din insyn är begränsad, men samtidigt är Asien väldigt spännande med flera stora företag jag gärna har i portföljen. Framförallt gillar jag Tencent, det stora företaget som bland mycket annat har en stor del av ägandet i Fortnite. Den här fonden är aktivt förvaltad vilket känns tryggt i det här fallet. Jag har svårt att utvärdera vilket index som är bäst och överlåter gärna förvaltningen till en expert på den asiatiska marknaden. Största innehaven innehåller Tencent, Alibaba och Sony. Med en avgift på 0,47% tycker jag detta känns bra och ska förhoppningsvis ge fin avkastning de kommande åren.

Länk till AMF Aktiefond Asien Stilla Havet på Avanza.

Hur jag gör när jag fyller på portföljen

Hittills har jag gjort så att jag varje månad fört in pengar i portföljen som en del av min vanliga månadsrutin för sparande. Jag försöker att hålla fonderna likaviktade och köper därför mer av de fonderna som gått ner eller inte häng med de andra. Aktiedelen har mindre vikt än fonderna och köps när läget har känts rätt. I fallet Investor fiskades de först upp under månaderna vintern 2018 då börshumöret var väldigt pessimistiskt och aktiekurserna låga. Aktiedelen fyller jag på när jag känner att jag ser ett läge eller har en bra idé, men för det mesta är det fonderna jag fyller på i månad efter månad.

Hur jag tänker inför framtiden

Min tanke är att med små men återkommande insättningar bygga upp en portfölj åt min systerdotter. Når det blir dags för hennes 18-årsdag eller ett annat lämpligt tillfälle vill jag att hon ska få ta över pengarna för att antingen spendera på något användbart eller kul, alternativt investera i sin framtid genom exempelvis en kontantinsats.

Börshumöret går upp och ner, ibland kommer portföljen att jubla och ibland kommer den att svida. Jag räknar med att de återkommande insättningarna kommer att jämna ut effekten av detta och att jag ibland köper för dyrt men ibland också för billigt.

Just nu är barnet jag sparar åt alldeles för litet, men i framtiden kommer jag att berätta om portföljen och vad det innebär. Genom att berätta om vilka företag som finns i portföljen och produkterna de säljer (till exempel Fortnite-spel, Disney-filmer och Coca-Cola) hoppas jag kunna väcka ett intresse. Om inte annat så får hon möjlighet att göra något kul och bra md pengarna i ett skede när de görs som mest nytta.

Hur tänker du om att spara till barn?

Ovan har jag beskrivit mitt upplägg för barnsparande och en del tankar kring hur du kan tänka när du gör ett eget, jag vill gärna veta om du har frågor eller funderingar, kanske till och med tips på något jag inte tänkt på. Hör gärna av dig i ett mail eller i kommentarerna.