Välj rätt livförsäkring

Vad täcker egentligen en livförsäkring och för vem är det värt att teckna en? Om du vill teckna en livförsäkring, hur väljer du en som passar dig och ditt liv utan att det kostar för mycket? Vad är viktigt att tänka på? Läs vidare för att få svar på alla dina frågor om livförsäkring och hur du väljer rätt för dig.

 

Varför du behöver en livförsäkring

Om du skulle gå bort i förtid ger en livförsäkring ett ökat skydd och trygghet till dina efterlevande. Särskilt för dig som har familj och bolån är livförsäkring en viktig säkerhet. Samhällets skydd i händelse av dödsfall är begränsat och genom att teckna en livförsäkring kan du säkra att familjen har det bra trots att du och din inkomst faller bort. Men livförsäkringar finns i olika skepnader och omfattning, och priset beror på din ålder, hälsa och vilket belopp du vill ska utbetalas om du går bort. För att hitta rätt pris och rätt nivå är det em bra idé att jämföra försäkringsbolagen och få de bästa villkoren till det lägsta priset.

Vad täcker en livförsäkring?

Om du har en livförsäkring så skyddar den dina efterlevande i händelse av din död. Det som händer är att ett förbestämt belopp betalas ut till dina anhöriga, beloppet beror på vad du avtalat med försäkringsbolaget. Dessa pengarna kan till exempel användas för att lösa hela eller delar av ett bolån så att familjen kan bo kvar trots att en inkomst fallit bort. Det skapar en ekonomisk trygghet i en tid av sorg som förhoppningsvis ger lite andrum och undviker att ekonomiska problem ska spä på en redan hemsk situation.

En livförsäkring är normalt giltig till dess att du fyller 75. Om något händer innan dess som gör att försäkringspengarna ska betalas ut så fördelas beloppet på dina förmånstagare. Om inget annat sagts så betyder det i första hand din eventuella partner, i andra hand dina barn. Vill du att något annat ska gälla går det att enkelt reglera genom att lägga till eller ta bort förmånstagare till försäkringen. Här gäller försäkringens villkor före ett eventuellt testamente, så se till att det som är överenskommet i försäkringen stämmer överens med din vilja.

Vad täcks inte av en livförsäkring?

Innan du får teckna en livförsäkring behöver du genomgå en prövning för att utvärdera din hälsa. Om du redan har allvarliga hälsoproblem kan du bli nekad att teckna en livförsäkring. Skulle det hända dig är det bra att veta att försäkringsbolag gör olika bedömningar så om du nekas kan det vara lönt att prova med ett annat bolag.

Livförsäkringen betalas heller inte ut om du råkar i en olycka eller blir sjuk utan att det leder till din bortgång. För att vara försäkrad mot allvarliga olyckor och sjukdom är det istället en olycksfalls- och sjukdoms-försäkring du behöver. Du har normalt en försäkring via din arbetsgivare som delvis täcker dig för den typen av händelser om de sker under arbetstid.

Teckna en livförsäkring

Allt du behöver veta när du ska teckna en livförsäkring till dig själv eller en anhörig.

För vem är det värt att teckna en livförsäkring?

De som framförallt bör överväga att teckna en livförsäkring är personer som har ett ekonomiskt ansvarig gentemot andra i sin närhet. Om du har sambo, barn eller andra släktingar som du helt eller delvis försörjer kan det vara förödande om något skulle hända dig och du försvann. Genom att säkra en ekonomisk krockkudde kan du lindra fallet för dina anhöriga.

Hur går det till att teckna en livförsäkring?

Precis som de flesta försäkringar är det lätt och smidigt att teckna en livförsäkring via Internet. När du valt ett försäkringsbolag du vill teckna försäkring hos får du fulla i en hälsodeklaration. I hälsodeklarationen beskriver du din nuvarande hälsa och eventuella sjukdomar du haft tidigare i ditt liv. I deklarationen dokumenteras också dina tidigare sjukhusbesök. Det du skriver in i deklarationen används av försäkringsbolaget för att bedöma om de kan erbjuda dig att teckna en försäkring eller inte. Du får snabbt besked och tydliga instruktioner om hur du går vidare.

Vilka är de bästa alternativen?

Hur du ska tänka när du tänkt teckna en livförsäkring beror på flera olika faktorer. Dels hur stor inkomst du har, det påverkar hur stort försäkringsbelopp du kan tänkas vilja teckna. Även din hälsa och ålder påverkar, eftersom det normalt blir dyrare att teckna en livförsäkring ju äldre du blir. Om du har eller har haft hälsobesvär gör det också att premien kan öka.

Faktorer som avgör priset på försäkringen

Låt oss titta lite närmare på hur priset på en livförsäkring kan påverkas av din ålder, önskat försäkringsbelopp och hälsotillstånd.

Din ålder

Ju yngre du är desto mindre sannolikhet bedöms du ha att råka ut för något livshotande. Det betyder att premien för försäkringen är högre ju äldre du är. Många som väljer att teckna en livförsäkring gör det när de bildat familj. Priset på försäkringen kan öka successivt i takt med att du åldras. Alternativt kan försäkringen ha samma pris men försäkringsbeloppet justeras ner i samband med att du når vissa milstolpar i ålder.

Ditt önskade försäkringsbelopp

Försäkringen blir dyrare ju större belopp du vill ska betalas ut i händelse av din död. Beloppen varierar normalt mellan ett par hundra tusen upp till flera miljoner. Här är det vanligt att utgå från din nuvarande årsinkomst och fundera på hur många årsinkomster du vill ska betalas ut. Om du vill ha en tumregel kan du överväga att försäkra dig för ett belopp som motsvarar cirka fem årslöner. Det är ingen exakt regel men ger åtminstone något att utgå från. Tänk på att pengarna fördelas över dina förmånstagare, det vill säga att de delar på den totala summan.

Din hälsa

När du ansöker om att teckna en livförsäkring får du fylla i en hälsodeklaration som beskriver din nuvarande och historiska hälsa. Om du saknar hälsoproblem får du det bästa priset på försäkringen. Om du har en historik av hälsoproblem som anses kunna försämra din förväntade livslängd kan det påverka priset negativt så att du får betala mer. Anser försäkringsbolaget att det är för allvarliga hälsoproblem kan de också neka dig att teckna en försäkring. Det är en bedömning som görs av varje bolag, så isåfall kan du prova att kontakta flera bolag för separata bedömningar.

Jämförelse mellan olika försäkringsbolag

När det kommer till livförsäkring finns det flera faktorer som spelar in på hur mycket du kommer behöva betala. Jag skulle därför påstå att det är ännu viktigare att jämföra olika bolag mot varandra och utvärdera vem som ger dig bäst villkor till bästa priset.

Eftersom det är många parametrar att hålla reda på föredrar jag själv att använda en jämförelsetjänst som automatiskt tar fram alternativ utifrån dina önskemål. Den bästa för livförsäkringar är Insplanet, de är helt gratis för dig och har avtal med alla stora bolag. Om du behöver hjälp har de dessutom oberoende rådgivare som kan guida dig. Grymt bra tycker jag och sparar mycket tid.