Lockpris: Medvetet för lågt satt utgångspris

Budgivning

Ett medvetet för lågt utgångspris på en bostad kan vara ett så kallat lockpris. Lockpriser är inte tillåtna, men kan samtidigt vara svåra att identifiera.

I den här artikeln går vi igenom vad ett lockpris är, vilka regler som gäller kring lockpriser, varför en mäklare kan vilja sätta ett lockpris, hur du känner igen ett lockpris och vad du kan göra om du misstänker ett lockpris.

Vad är lockpris?

Ett lockpris är ett utgångspris som är medvetet satt för lågt, i syfte att locka köpare. Det låga priset gör att fler blir intresserade, trots att mäklare och säljare aldrig tänker sig att vilja sälja till det annonserade priset.

Varför sätter man lockpriser?

Ett lågt utgångspris gör att bostaden når ut till fler potentiella spekulanter och får dem att drömma om att göra ett bra kap. Mäklaren förväntar sig att det ska dra in fler spekulanter i en budgivning, och att det slutgiltiga priset ska bli högre tack vare detta.

Är lockpriser olagliga?

Ja, att använda sig av lockpriser är olagligt. Däremot är det ofta svårt att bevisa att ett utgångspris i själva verket är ett lockpris.

Genom att använda sig av lockpris bryter mäklaren mot marknadsföringslagen (2008:46) där det tydligt framgår att man inte får använda felaktiga påståenden i sin marknadsföring, och att det särskilt gäller hur priset presenteras (källa).

Om mäklaren bedöms ha använt lockpriser kan det leda till:

  • En varning från FMI (Fastighetsmäklarinstitutet)
  • En varning från FMI som syns i offentliga mäklarregister
  • Förlorad rätt att arbeta som registrerad mäklare (ovanligt)

I regel krävs att det går att visa att mäklaren systematiskt använder sig av lockpriser för att någon allvarlig påföljd ska ske. Eftersom det är svårt att bevisa att lockpris använts är det vanligast att det inte blir någon påföljd för mäklaren alls.

Hur vet man att ett utgångspris är ett lockpris?

Det är tyvärr svårt att veta om en mäklare har använt ett lockpris eller om slutpriset helt enkelt blivit oväntat högt. Även om slutpriset blir mycket högre än utgångspriset kan det bero på att det fanns många köpare som rycktes med i en het budgivning.

Ett sätt att försöka bedöma om det rör sig om ett lockpris är att jämföra utgångspriset med slutpriser på liknande bostäder i samma område. Om utgångspriset är mycket lägre utan att det finns en uppenbar anledning så kan det väcka misstanke om lockpris.

Vad kan man göra om man misstänker ett lockpris?

Om du misstänker ett lockpris kan du anmäla mäklaren till FMI. De tar då upp ett ärende och undersöker affären närmare för att bedöma om mäklaren misstänks ha gjort fel.

Du kan lämna en anmälan via FMIs hemsida. Tänk på att om du lämnar en anmälan så blir det en allmän handling som mäklaren kan få en fullständig kopia av. Om du vill kan du lämna anmälan anonymt, men chansen att ärendet tas upp blir större om du väljer att inkludera dina kontaktuppgifter.

Efter inlämnad anmälan blir du inte part, vilket betyder att FMI inte kommer att ge någon vidare information till dig om anmälan eller hur mycket det tas vidare.

Sammanfattning

Lockpriser är medvetet för lågt satta utgångspriser i syfte att locka fler köpare till visning och budgivning. Tanken är att det ska bidra till ett högre slutpris.

Att sätta ett lockpris bryter mot lagen och om mäklaren anmäls och anses skyldig kommer det leda till ett straff. Oftast leder det dock inte till något, eftersom lockpriser är väldigt svåra att bevisa.

Misstänker du ett lockpris kan du anmäla det till FMI, som väljer om de vill driva ärendet vidare eller inte.