Utgångspris: Startpris för bostäder till salu

Budgivning

När en bostad läggs ut till försäljning inkluderar man ett utgångspris i bostadsannonsen. Det ger en ungefärlig bild av vad bostaden förväntas säljas för, men det kan säljas till både högre och lägre pris.

I den här artikeln går vi igenom vad ett utgångspris är, hur man sätter ett bra utgångspris och vad som kan hända om utgångspriset sätts för lågt eller för högt. Efter att ha läst detta kommer du ha koll på allt du behöver veta om utgångspris.

Vad är ett utgångspris?

Utgångspriset är det pris som en bostad marknadsförs med, alltså det pris som står i bostadsannonsen. Tanken är att utgångspriset ska ge en rättvis utgångspunkt för vad bostaden förväntas säljas för.

Däremot är utgångspriset inte bindande åt något håll: säljaren får välja att sälja till både lägre och högre pris.

Skillnaden på utgångspris och slutpris

Utgångspriset är en startpunkt för budgivningen, men när affären avslutas är det vanligt att det görs till ett helt annat pris. Om det funnits många budgivare som tampats om att få köpa bostaden så kan slutpriset bli betydligt högre än utgångspriset. Omvänt kan bostaden säljas under utgångspriset.

Utgångspriset är en sorts riktlinje för vad säljaren tänker sig att bostaden är värd, medan slutpriset är det konkreta marknadsvärdet för bostaden vid försäljningstillfället.

Hur sätter man rätt utgångspris?

Att sätta rätt utgångspris kan vara knepigt, men en kompetent mäklare ska kunna använda statistik och erfarenhet för att hitta rätt prisnivå.

Först och främst görs en värdering av bostaden. Mäklaren försöker då komma fram till vad bostaden kan förväntas säljas för, baserat på bland annat storlek, läge, skick, område och andra ekonomiska faktorer.

Värderingen vägs sedan mot hur bostadsmarknaden för tillfället ser ut, där mäklaren försöker bedöma hur stort intresset kan förväntas vara, och vilken konkurrens som finns från andra bostäder.

Mäklaren föreslår sedan ett utgångspris som normalt är något lägre än vad bostaden värderats till. En bra tumregel är att utgångspriset ska ligga på som minst 90% av vad bostaden värderats till, eftersom det annars kan uppfattas som ett lockpris.

Lockpriser är inte tillåtna. Mäklaren får inte medvetet sätta ett för lågt utgångspris för att locka fler köpare. Det kan leda till att mäklaren blir anmäld, även om det i praktiken är svårt att avgöra vad som är ett lockpris eller inte. Läs mer på FMI.se

Vad händer om utgångspriset är för lågt eller för högt?

Det är oftast bäst att ha ett utgångspris som ligger nära vad säljaren kan tänka sig att sälja för. Om utgångspriset sätts för lågt eller för högt kan det påverka hur bra det går att få bostaden såld.

För lågt utgångspris

Att sätta ett för lågt pris har flera risker:

  • Det krävs att priset drivs upp genom budgivning för att nå det förväntade priset (det finns aldrig någon garanti för att det blir budstrid som trissar upp priset)
  • Potentiella köpare kan misstänka ett lockpris och bli irriterade, och kanske välja att avstå från budgivning
  • De som tittar på annonsen förankrar sig vid utgångspriset och upplever därför att bostaden är för dyr när den nått sitt faktiska värde, jämfört med om priset varit lagom från början

Även om ett lågt pris kan få fler att dyka upp på visningen så finns det tydliga risker med att sätta ett för lågt pris. Om det görs medvetet är det dessutom otillåtet och något som mäklaren kan bli anmäld för.

För högt utgångspris

Att sätta ett för högt pris har också risker: Framförallt är det att spekulanter kan skrämmas bort av det höga priset och välja att inte ens gå på visning, trots att de kanske hade kunnat vara aktuella som köpare.

Det kan göra att säljprocessen blir utdragen och att du blir tvungen att sänka priset på bostaden, vilket negativt påverkar potentiella köpares uppfattning om bostadens värde.

Sammanfattning

Utgångspriset är en startpunkt för budgivning, men bud kan läggas både över och under utgångspriset. Syftet med att ha ett utgångspris är att ge en riktlinje om det förväntade värdet, och att kunna marknadsföra bostaden med en tydlig prisbild.

Att sätta rätt utgångspris är komplicerat, men en duktig mäklare är van att göra det. Var uppmärksam på att utgångspriset inte blir för högt eller för lågt. En tumregel är att utgångspriset ska vara minst 90% av det bostaden värderats till.