Uppvärmning av hus: Bästa sätten att värma upp din bostad

Uppvärmning av din bostad

Uppvärmning av ett hus är en stor del av driftskostnaden för en fastighet. Att göra ett medvetet val kring hur du värmer upp din bostad kan sparar dig stora pengar, samtidigt som du dessutom gör en insats för miljön.

I den här artikeln går vi igenom de vanligaste metoderna för att värma upp sin bostad, med fokus på vad som är relevant för dig som bor i radhus, villa eller fritidshus. Vi sammanfattar därefter vilken uppvärmning som är billigast och hur du kan minska dina uppvärmningskostnader för att spara pengar.

Olika sätt att värma upp din bostad

Det finns ett gäng olika sätt att värma upp sin bostad, som alla har sina för- och nackdelar. De viktigaste att känna till är:

  • Fjärrvärme
  • Värmepump
  • Ved och pellets
  • Solfångare
  • Elvärme

Fjärrvärme

Den vanligaste sättet att värma upp sin bostad är genom fjärrvärme. Det är en bra metod som är både ekonomisk och klimatsmart.

Uppvärmningen sker genom att vatten först värms upp på en central anläggning. Därefter överförs värmen genom ett system till din bostad, där energin blir tillgänglig för dig.

När fjärrvärmesystem väl finns på plats är det ett enkelt och relativt billigt sätt att värma upp sin bostad. Däremot är det inte alltid som fjärrvärme finns tillgängligt, och dessutom har du oftast bara en leverantör att välja.

Värmepump

Med värmepump utvinns energi från marken och berggrunden, vatten eller luften. Det finns olika typer av värmepump som fungerar på lite olika sätt: Markvärmepump, luftvärmepump, frånluftsvärmepump och luft/luftvärmepump. Indelningen bygger på hur energin utvinns och hur den sedan levererar energin till ditt värmesystem.

Markvärmepump är vanligast, och den fungerar så att pumpen hämtar energi från berggrund genom ett 100-200 meter djupt borrhål ner i marken. Det är den dyraste typen av värmepump, men också den som är mest effektiv.

Ved och pellets

Biobränslen som ved och pellets som eldas i panna är ett ekonomiskt och miljövänligt sätt att värma upp huset, förutsatt att du har tillgång till ved och är villig att lägga ner lite eget arbete.

En ved- eller pelletspanna kan sköta sig själv, men vissa modeller kräver lite manuellt arbete någon gång per dag. Du behöver också löpande se till att fylla på med pellets eller ved.

Det är en bra uppvärmningsmetod att kombinera med till exempel solenergi.

Solfångare

En solfångare fångar upp och tar till vara på solens strålar, där energin lagras som värme. Solfångaren brukar placeras på taket där det är som soligast. Energin som tillvaratas kan nå upp till cirka hälften av en normalstor villas energiförbrukning.

Den energi som genereras av solfångaren är helt förnyelsebar, men oftast behöver du komplettera med en ytterligare värmekälla (till exempel pelletspanna) för att täcka hela hushållets behov.

Inköp och installation av solfångare är dyrt, även om det finns möjlighet att få bidrag genom skattereduktion.

Elvärme

Att värma upp bostaden med el (antingen direktverkande eller via elpanna) är ett driftsäkert och enkelt sätt som kräver väldigt lite för att fungera.

Samtidigt är det en uppvärmningsmetod som har ganska låg effektivitet med höga elkostnader till följd. Att värma upp med elvärme är både dyrt och relativt dåligt för miljön. Ju mer el som förbrukas desto större anledning finns det att byta till en annan form av uppvärmning.

Billigaste sättet att värma upp bostaden

Om det finns fjärrvärme i ditt område så är det i regel den billigaste metoden för att värma upp din bostad. Fjärrvärme är billigt och dessutom relativt miljövänligt, men bara om du kan ansluta dig till en befintlig fjärrvärmeledning.

Bor du där det inte finns en tillgängligt fjärrvärmeledning så är en bergvärmepump i de flesta fall det mest ekonomiska alternativet. Att installera en värmepump kräver en hög kostnad till en början, men driftskostnaderna blir istället lägre än många andra alternativ.

Minska dina uppvärmningskostnader

Uppvärmningen är en stor del av driftskostnaden i en fastighet, och det kan finnas stora möjligheter att spara pengar genom att minska din uppvärmningskostnad.

Det enklaste sättet att minska kostnaderna är genom att helt enkelt sänka temperaturen som uppvärmningen är inställd på. Du kan börja med att dra ner temperaturen för delar av hemmet eller under tider på dagen då du ändå inte är hemma. Det gör stor skillnad.

Du kan också göra åtgärder i huset som minskar hur mycket värme som läcker ut och går till spillo. Alla hus har ett klimatskal (tak, fasad, golv, dörrar, fönster). Genom att säkerställa att dessa är välisolerade kan du spara in ordentligt.

Energimyndigheten har gjort en beräkning som visar vilka delar av en genomsnittlig villa som spiller mest värme:

  • Tak: 15 %
  • Väggar: 20 %
  • Golv/källare: 15 %
  • Fönster och dörrar: 35 %
  • Ventilation: 15 %

Den åtgärd i klimatskalet som ger mest effekt för pengarna är att lägga till ytterligare isolering på vinden. Det är en relativt billig åtgärd som gör att mycket värme stannar kvar i fastigheten.