Vad är en bostadsrätt?

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrätt är en boendeform som innebär att du äger en andel i en bostadsrättsförening. Det är det vanligaste sättet att äga en lägenhet, i en boendeform som innebär både frihet och ansvar.

I den här artikeln går vi igenom vad en bostadsrättsförening är, vilka för- och nackdelarna är med att bo i bostadsrätt, vilka rättigheter och skyldigheter du har, hur det är att vara medlem i en bostadsrättsförening och vad du ska göra om du är på väg att köpa en bostadsrätt.

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening (BRF) är en gemensam ägandeform där medlemmarna tillsammans äger fastigheten, och där medlemmarna äger rätten att nyttja sina andelar (oftast lägenheter).

Däremot är det alltid bostadsrättsföreningen som faktiskt äger fastigheten, och därför finns det saker man som bostadsrättsägare bara får göra om föreningen gett sitt godkännande.

Bostadsrättsföreningen delar på ansvaret, både vad gäller skötsel och ekonomi. Det är till exempel vanligt att hjälpas åt att hålla gemensamma utrymmen fina, antingen genom att medlemmarna hjälps åt eller att man delar på kostnaden för att få hjälp med det utifrån.

Medlemmar bidrar till ekonomin genom att betala en avgift, som oftast används både för att betala av föreningens lån (om det finns) eller för utgifter som har med renovering och skötsel av fastigheten att göra.

Fördelar med att bo i en bostadsrätt

Att äga och bo i bostadsrätt har många fördelar, till exempel:

 • Relativt stort utbud av tillgängliga bostäder som kan köpas genom en öppen marknad, utan att behöva ha flera års köpoäng
 • Möjligheten att förändra och förbättra bostaden som du vill ha den (även om du för större förändringar måste be om att få föreningens godkännande först). Potential att genom förbättringar i bostaden höja dess värde
 • Ett ägande i din bostad som gör att du tar del av värdeförändringar (bostaden kan både gå upp och ner i värde)

Nackdelar med att bo i en bostadsrätt

Det finns också baksidor med att äga och bo i bostadsrätt, till exempel:

 • Relativt höga inträdeskrav då du både måste ha en kontantinsats och god ekonomi om du ska låna till bostaden
 • Risk för ekonomisk förlust om du tvingas sälja din bostad till ett lägre värde än du själv köpt den för
 • Att vara en del av en förening innebär att du är tvungen att förhålla dig till gemensamma regler och inte får bestämma helt själv

Rättigheter och skyldigheter i en bostadsrättsförening

Som ägare av en bostadsrätt har du vissa rättigheter, men också skyldigheter.

Den viktigaste rättigheten är nyttjanderätten, alltså rätten att nyttja sin del av fastigheten. Det innebär att du har exklusiv rätt till din bostad och att det är du som kan bestämma när den ska överlåtas och säljas.

Utöver det så har bostadsrättsinnehavaren också rätt till sin andel av föreningens ekonomi. Det betyder att om föreningen skulle upplösas och allt föreningen äger skulle säljas så har du rätt till din andel av pengarna som blir över. Detta är viktigt, men i praktiken ingenting som du behöver fundera särskilt mycket över.

Dina skyldigheter handlar främst om att ta ansvar för att underhålla inuti bostaden, medan föreningen tar gemensamt ansvar för gemensamma ytor som fasad, trapphus, vind och källare.

Du är också oftast skyldig att betala en avgift varje månad. Pengarna går till att täcka de gemensamma kostnaderna som föreningen har.

Vad äger du egentligen?

När du köper en bostadsrätt så är det lätt att tro att du köper själva bostaden, till exempel en lägenhet. Det är egentligen inte riktigt sant, utan det är nyttjanderätten till lägenheten som du köper.

Bostadsrättsföreningen äger fortfarande lägenheten och brukar därför anse sig bestämma över delar av den, till exempel balkong, element och fönster. Det är några exempel på saker som du inte får göra vad du vill med, åtminstone inte utan att först få det godkänt.

Vad du får och inte får göra utan godkännande

Bostadsrätter ger mer frihet än en hyresrätt, men inte riktigt lika mycket som att bo i hus. Ibland finns det trivselregler kring hur man får använda gemensamma utrymmen. Det finns alltid regler kring vad som gäller för renoveringar.

De viktigaste sakerna som du normalt får göra utan särskilt godkännande är:

 • Förbättra allmänna ytskikt, till exempel genom att måla om eller tapetsera på väggen, eller genom att lägga nytt golv
 • Byta ut vitvaror, till exempel kyl/frys, spis och tvättmaskin
 • Renovera ytskikt i kök och badrum

Några vanliga saker som brukar kräva att föreningens styrelse ger godkännande i förväg:

 • Riva bärande väggar
 • Ändringar som rör ledningar för vatten och avlopp, värme eller gas
 • Stora renoveringar och förändringar i allmänhet

Det är oftast en bra idé att höra av sig till föreningens styrelse i förväg om du är det minsta osäker på om det du vill göra är tillåtet. Varje förening har sina unika stadgar och regler, och bäst svar på vad som är tillåtet kan du alltid få från styrelsen.

Att vara medlem i en bostadsrättsförening

Varje bostadsrättsförening är unik. Det finns både väldigt stora och väldigt små föreningar, med mer eller mindre gemenskap och där du som medlem kan behöva engagera dig i väldigt olika mängd.

Stora föreningar brukar innebära att mer av skötseln görs av inhyrd personal, åtminstone om föreningens ekonomi tillåter det. På så vis kan det kännas lite mer som att bo i en hyresrätt, där du som boende behöver göra väldigt lite själv.

Mindre föreningar innebär ofta lite mer arbete, och kanske att du själv behöver engagera dig i styrelsen. Du kommer ofta lite närmare dina grannar, vilket både kan vara bra och dåligt.

Bostadsrättsföreningens styrelse

Styrelsen består av medlemmar som valts till att ta ett ansvar för att leda föreningen å alla andra medlemmars vägnar. Typiskt sett består styrelsen av en ordförande, en kassör, en sekreterare och suppleanter.

Om du som boende har några frågor om vilka regler som gäller eller vill komma med ett förslag, då är det oftast till styrelsen du ska vända dig. De finns där bland annat för att hjälpa dig och alla andra medlemmar.

Varje år bjuder styrelsen in till årsstämma, som är ett tillfälle du gärna ska ta till vara på. Det är ett bra tillfälle att diskutera viktiga frågor som rör fastigheten, och det är vanligt att medlemmarna röstar om viktiga beslut. För att kunna vara med och påverka är det viktigt (och ofta trevligt) att delta.

Vad ingår i bostadsrättsavgiften?

Exakt vad som ingår i bostadsrättsavgiften varierar från förening till förening. Det som brukar ingå är:

 • Vatten och avlopp
 • Sophantering
 • Uppvärmning
 • Skötsel av gemensamma utrymmet, ex. snöskottning, gräsklippning, städning i trapphus
 • Anslutningsavgift till TV- och bredbandsleverantör

Ibland ingår även:

 • Bredbandsavgift
 • El

Att köpa en bostadsrätt

På väg på att köpa en bostadsrätt? Vad kul, grattis! Ett bra nästa steg är att klicka dig vidare till vår köpa bostad-guide. Där hittar du allt du behöver för att göra en bra och trygg affär.

Guide till att sälja bostad

🏡 Gör ett tryggt bostadsköp

Läs vår (gratis) steg-för-steg-guide om hur du hittar, utvärderar och köper din nästa bostad.