Fastighetsskatt & fastighetsavgift: Beräkna kostnad med kalkylator

Fastighet

Om du äger i ett småhus eller en ägarlägenhet ska du betala en kommunal fastighetsavgift (statlig fastighetsskatt om den ännu inte är färdigbyggd). Avgiften eller skatten räknas ut som en andel av fastighetens aktuella taxeringsvärde.

I den här artikeln får du veta skillnaden mellan fastighetsskatt och fastighetsavgift och vilken som gäller för dig. Vi går även igenom hur mycket de kostar, dessutom med en enkel räknare som hjälper dig att beräkna din specifika kostnad. Till sist förklarar vi hur det praktiskt går till att betala, och vad som gäller när du sålt bostaden och bara ska betala för en del av året.

Vad är skillnaden mellan fastighetsskatt och fastighetsavgift?

För bostäder ska du man betala antingen en statlig fastighetsskatt eller en kommunal fastighetsavgift. Vilket du ska betala beror på vad det är för typ av bostad och om den är färdigbyggd eller håller på att byggas.

Statlig fastighetsskatt

Statlig fastighetsskatt betalas för småhus och flerbostadshus (inklusive ägarlägenheter) som är under uppbyggnad. När fastigheten färdigställs övergår man till att betala en kommunal fastighetsavgift, ibland med ett eller flera år av avgiftsfrihet emellan.

Kommunal fastighetsavgift

Kommunal fastighetsavgift betalas för färdigställda bostäder av dessa typer:

  • Småhus (radhus, villa, fritidshus)
  • Ägarlägenheter
  • Flerbostadshus med bostadsrätter

Om du bor i bostadsrätt betalar din bostadsrättsförening en kommunal fastighetsavgift. Varje medlem i föreningen bidrar till den genom månadsavgiften.

Hur hög är fastighetsavgiften och fastighetsskatten?

Fastighetsavgiften eller fastighetsskatten baseras på taxeringsvärdet på fastigheten, upp till ett maxtak.

Den årliga fastighetsavgiften är 0,75% av taxeringsvärdet, med ett maxbelopp på 8 874 kr (gäller för 2022).

Fastighetsskatten är 1% av taxeringsvärdet.

Du hittar alltid aktuell och ännu mer detaljera information om nivåerna på fastighetsavgift och -skatt hos Skatteverket.

Maxtak för pensionärer

Om du är pensionär gäller särskilda regler för att minska den ekonomiska belastningen från fastighetsskatt eller fastighetsavgift.

Pensionärer har rätt till att betala högst 4% av sin inkomst i avgift eller skatt, så länge dessa villkor är uppfyllda:

  • Du är pensionär
  • Bostaden färdigställd och du betalar kommunal fastighetsavgift för den (statlig fastighetsskatt skattereduceras inte)
  • Du har ägt bostaden under hela året
  • Du har varit folkbokförd i bostaden under hela året

Skattereduktionen ges på belopp som överstiger spärrbeloppet (för 2022 är det 3 250 kr). Om avgiften eller skatten är högre än det beloppet, och överstiger 4 % av det årets inkomst, beviljas en reduktion på skatten för att kompensera.

Räkna ut fastighetsavgift och fastighetsskatt med vår räknare


För att enkelt räkna ut din fastighetsavgift eller -skatt behöver du veta två saker:

  1. Om din fastighet omfattas av kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt. Du hittar mer information om vilken som gäller högre upp på den här sidan
  2. Aktuellt taxeringsvärde på din fastighet. Du hittar taxeringsvärdet genom att söka på Skatteverkets hemsida

Betala fastighetsavgiften eller fastighetsskatten

Nu reder vi ut detaljerna kring hur och när du får ett definitivt besked om hur mycket du ska betala, men även hur och när betalningen ska göras. Dessutom förklarar vi hur det fungerar med betalning av avgift och skatt samma år som du sålt en bostad.

Avgiften och skatten räknas ut automatiskt i deklarationen

Du kan använda vår räknare för att beräkna hur mycket skatt eller avgift som ska betalas för din fastighet. Ändå är det först när du får din deklaration som det slutgiltiga beskedet ges från Skatteverket, och du får svart på vitt vilken kostnad som gäller.

Detta sker helt automatiskt och baseras på de uppgifter som Skatteverket får fram om aktuellt taxeringsvärde. Du behöver inte göra något särskilt för att det ska hamna i deklarationen.

Hur och när betalar du fastighetsskatt och fastighetsavgift?

I och med att skatt och avgift ingår i din deklaration som kommer ditt slutgiltiga skattebesked att ta med dessa som en kostnad. Det kan innebär att du får betala restskatt, om din totala inbetalda skatt under året är för låg. Du hittar aktuella datum för deklaration och deadlines för betalning på Skatteverkets hemsida.

Vem betalar när bostaden säljs?

Om du säljer ett hus eller en ägarlägenhet som du ska betala avgift eller skatt för, så är det ändå du som säljare som ska betala för hela året. Det gäller även om bostaden till exempel skulle säljas tidigt i januari.

Detta brukar regleras genom att köparen kompenserar för hela den del av året som kvarstår efter tillträdet. Den kompensationen brukar vara en del av likvidavräkningen. Är du osäker kan du alltid fråga mäklaren om vad som gäller i den specifika affären.

Sammanfattning

Om du äger i ett småhus eller en ägarlägenhet ska du betala en kommunal fastighetsavgift (statlig fastighetsskatt om den ännu inte är färdigbyggd). Avgiften eller skatten räknas ut som en andel av fastighetens aktuella taxeringsvärde.

Du kan räkna ut din kostnad i förväg, till exempel med vår räknare. Det slutgiltiga beskedet kommer i din deklaration, och i vissa fall kan det innebära att du får betala en restskatt.