Likvidavräkning: Vad är det och hur går det till?

Likvidavräkning vi köp av hus eller bostadsrätt

På dagen för tillträde är ett av de viktigaste momenten att upprätta och skriva på en likvidavräkning. Avräkningen hjälper till att hålla ordning på vilka utgifter som betalats av köparen.

Likvidavräkningen är viktig för att undvika missförstånd och förvirring kring vad som blivit betalt och inte. Det är ett stöd för både köpare och säljare, men även för mäklaren och bankerna som också har intresse i er bostadsaffär.

I den här artikeln går vi igenom vad för information som ska vara med på likvidräkningen, samt vilka kostnader och utgifter som regleras (det är olika för bostadsrätter och fastigheter/hus). Vi reder även ut sambandet mellan likvidavräkningen och köpebrevet.

Vad innehåller en likvidavräkning?

Likvidavräkningen följer en standardiserad mall och brukar inte variera speciellt mycket i sitt innehåll. Inför tillträdet sköter mäklaren förarbetet med att upprätta likvidavräkningen, och köpare och säljare behöver bara kontrollera och godkänna.

En typisk likvidavräkningen innehåller detta:

  • Namn på köparen/köparna, inklusive adress, personnummer och hur stor andel respektive köpare ska äga av bostaden
  • Namn på säljaren/säljarna, inklusive adress, personnummer och hur stor andel respektive säljare äger av bostaden
  • Information om bostadsrätten eller huset som ska överlåtas
  • Den totala köpeskillingen
  • Summorna som ska avräknas från köpeskillingen, till exempel handpenning och andra utgifter som köparen redan betalat
  • Ort och datum för när likvidavräkningen upprättats
  • Underskrifter från alla säljare och köpare

I likvidavräkningen ska det också framgå tydligt med vilket belopp som köparen ska slutbetala bostaden, det vill säga den summa som köparen ska föra över till säljaren för att slutföra affären.

Vad regleras med likvidräkningen?

Syftet med likvidavräkningen är att tydliggöra vilken andel av köpeskillingen som återstår att betala, så att slutbetalning kan göras i samband med tillträdet.

Köparen har i stort sett alltid betalat en handpenning i samband med att köpekontraktet skrevs på. I och med det har köparen redan betalat en del av köpeskillingen, och handpenningens belopp ska därför räknas bort i likvidavräkningen.

Annat som vanligen förekommer är att lån som ska lösas ut finns med, eller om köparen ska ta över några räntekostnader från säljaren.

Det finns några detaljer som kan skilja sig beroende på om det är en bostadsrätt eller ett hus som likvidavräkningen gäller.

Bostadsrätt

För bostadsrätter är det vanligt att en post i likvidavräkningen reglerar en andel av bostadsrättsföreningens månadsavgift. Det gäller främst om tillträdet är planerat till ett annat datum än vid månadsskiftet.

Ex. Säljaren har som vanligt betalat bostadsrättsföreningens månadsavgift (3000 kr) för maj. Tillträdet är bokat till den 21 maj. Utgiften för dagarna från och med tillträdet ska köparen kompensera säljaren för.

På tillträdesdagen upprättas likvidavräkningen som har med de dagar som säljaren förbetalt men inte längre bor i bostaden (21-30 maj).

Köparen får då betala för de dagar som säljaren gjort utlägg för, i det här fallet 1100 kr (motsvarande 11 av månadens 30 dagar).

Fastighet och hus

När det gäller hus och fastigheter är det istället fastighetsskatten som är den vanligaste utgiften att ta med i likvidavräkningen. Skatten ska betalas av den som äger fastigheten när året börjar, alltså 1 januari. Därför är det alltid så att säljaren ska betala fastighetsskatt för det innevarande året.

Men om bostaden sålts är det köparen som ska stå för kostnaden, vilket gör att det måste regleras i likvidavräkningen.

Ex. Fastighetsskatten för bostaden ligger på 5000 kr årligen. Tillträdet är bokat till den 21 maj. Utgiften för skatt från och med tillträdet ska köparen kompensera säljaren för.

Först räknas den årliga skatten om till en summa per dag. (5000 kr / 365 = 13,7 kr)

Från den 21 maj kvarstår 224 dagar på året. 13,7 kr per dag ger en totalsumma på 3069 kr som köparen ska betala till säljaren.

Sambandet mellan likvidavräkning och köpebrev

När det gäller köp av en bostadsrätt upprättas bara likvidavräkningen. När det gäller köp av ett hus så skrivs även ett så kallat köpebrev. Köpebrevet bekräftar att summan som detaljeras i likvidavräkningen har betalats.

Köpebrevet fungerar som ett kvitto på att köpet av huset är genomfört. Det skickas till banken som bevis på att transaktionen är genomförd. Köpebrevet har även en ytterligare funktion i att det används vid ansökan om lagfart.

Det är vanligt (och rekommenderat) att skriva ett köpebrev, men det finns inget juridiskt tvång. Mäklaren hjälper till med allt praktiskt kring detta.