Köpebrev: Kvitto på slutbetalning i fastighetsaffär

Köpebrev när en fastighet ska säljas

När det gäller hus och fastigheter ska man alltid skriva ett köpebrev i samband med att köparen får tillträde till bostaden. Köpebrevet är ett viktigt dokument som fastslår att transaktionen är slutförd.

I den här artikeln går vi igenom vad ett köpebrev är, vad det ska innehålla och vad det används till, samt hur det hänger ihop med köpekontraktet.

Obs! Man behöver bara skriva köpebrev om affären gäller ett hus eller fastighet, inte för en bostadsrätt. Då räcker det att skriva på en likvidavräkning.

Vad är ett köpebrev?

I samband med tillträdet görs den slutgiltiga betalningen mellan köpare och säljare. För att dokumentera att fullständig betalning har skett skriver båda parter på ett köpebrev (gäller som sagt inte om det är en bostadsrätt som säljs).

På så sätt fungerar köpebrevet som ett kvitto på betalningen, och det anger tydligt att säljaren nu har överlåtit alla rättigheter till den nya ägaren.

Vad ska ett köpebrev innehålla?

Exempel på ett köpebrev
Exempel på ett köpebrev. Källa: Lantmäteriet

Köpebrev följer en standardiserad mall och brukar inte variera speciellt mycket i sitt innehåll. Inför tillträdet sköter mäklaren förarbetet med att upprätta köpebrevet, och köpare och säljare behöver bara kontrollera och godkänna.

Ett typiskt köpebrev innehåller detta:

  • Underskrifter från alla säljare och köpare
  • Överlåtelseförklaring, en kort text som förklarar att säljaren överlåter bostaden till köparen
  • Köpeobjekt, till exempel fastighetsbeteckning och information om andra egendomar som eventuellt ingår med fastigheten. Det ska framgå om fastigheten överlåts i sin helhet eller endast en andel
  • Köpeskilling, den totala summa som fastigheten säljs för

Vad används köpebrevet till?

Först och främst är köpebrev ett juridiskt bindande dokument. Det fungerar som ett bevis på att fastigheten har överlåtits till den nya ägaren.

Mer praktiskt används köpebrevet också som köpehandling när köparen ska ansöka om lagfart. Det är viktigt att göra eftersom det är i och med att lagfarten godkänts som den nya ägaren formellt registreras. Detta hjälper mäklaren normalt till med.

Eftersom köpebrevet fungerar som en sorts kvitto är det också till hjälp när det är dags för säljaren att deklarera försäljningen. Det är utifrån skillnaden från den ursprungliga köpesumman och den nya försäljningssumman som eventuell vinstskatt räknas ut.

Sambandet mellan köpebrev och köpekontrakt

Köpekontrakt skrivs i samband med att köpare och säljare kommer överens om att göra affär. Därefter brukar det dröja en tid, oftast några månader, tills dess att köparen får tillträde till fastigheten.

Det är först vid tillträdet som den fullständiga betalningen sker och ett köpebrev upprättas, som visar att hela köpesumman betalats och överlåtelse har skett.

Köpekontrakt och köpebrev hänger alltså ihop, och köpebrevet fungerar som ett kvitto på att det man skrivit kontrakt om faktiskt har genomförts.