Pruta efter besiktning: Vad är rimligt?

Om du besiktigar en bostad och hittar fel kan det vara frestande att vilja pruta på priset. Det kan vara rimligt att kompenseras för en oväntad kostnad för att åtgärda felet. Men det är också lätt att hamna snett, och genom att pruta för aggressivt kan du gå miste om bostaden helt och hållet.

I den här artikeln går vi igenom vad som krävs för att du ska kunna pruta, hur en besiktningsklausul fungerar, vad du kan göra om du upptäcker fel, samt hur mycket som är rimligt att pruta.

Har du möjlighet att pruta?

Om du gör en besiktning som visar på att en bostad har fel kan det finnas möjlighet att pruta. Om du skrivit på ett köpekontrakt med en besiktningsklausul kan du begära ett lägre pris för att kompensera, annars kan du dra dig ur affären.

Om det inte finns en sådan klausul i kontraktet så har du inte samma möjlighet att dra dig ur affären, och därför är det också mycket svårt att pruta ner priset.

Besiktningsklausul i köpekontraktet

Normalt ska köparen undersöka bostaden före kontraktet skrivs på, antingen själv eller genom att anlita en egen besiktningsman.

Om det inte är en lämplig lösning så kan man villkora köpet med att köparen ska få en besiktningsklausul inkluderad. Klausul ska stå med i köpekontraktet och kan vara antingen öppen eller begränsad.

Öppen besiktningsklausul

En öppen besiktningsklausul innebär att köparen kan dra sig ur köpet efter att besiktningen utförts (inom en särskilt angiven tid).

Om klausulen åberopas så ska inte köparen behöva förklara varför.

Obs! En öppen besiktningsklausul fungerar i praktiken som en ångerrätt för köparen. Att bryta köpet för att köparen helt enkelt ångrat sig är däremot inte tillåtet, även om det kan vara svårt att bevisa.

Begränsad besiktningsklausul

En begränsad besiktningsklausul ger köparen rätten att dra sig ur köpet, men bara som vissa (i förväg angivna) resultat visar sig i besiktningen.

Ett exempel kan vara att köparen får dra sig ur om besiktningen påvisar en viss sorts fel, eller fel som kostar över en viss summa att åtgärda.

Om fel upptäcks i besiktningen

Skulle du ha gjort en besiktning och besiktningsmannen upptäckt nya fel så kan det finnas möjlighet att pruta. Det gäller främst om kontraktet innehåller en besiktningsklausul, vilket du måste be om i förväg för att det ska finnas med.

I en sådan situation är dina alternativ att:

  • Pruta på priset
  • Dra dig ur affären
  • Fullfölja affären

Pruta på priset

Du kan begära att få göra avdrag för kostnader för att åtgärda felet som upptäckts. Det är inte säkert att säljaren kommer att acceptera ditt nya, lägre bud, men du kan alltid försöka.

För att lyckas pruta är det viktigt att tänka på att det nya budet ska vara skäligt och att felet du vill kompenseras för inte är förväntat i bostaden. I äldre hus kan man räkna med vissa typer av fel, och då kan det vara svårare att hävda att du ska få kompensation för det.

Det kan också hända att säljaren väljer att avstå från att sälja till dig. Du minskar du den risken genom att pruta på ett respektfullt sätt och med en skälig summa.

Dra dig ur affären

Om du inte känner dig bekväm med bostaden efter att ha fått reda på det nya felet så kan du också välja att dra dig ur. Det är helt okej att dra dig ur om det är en del av villkoren som finns med i köpekontraktet.

Däremot kan det finnas specifika formuleringar som gör att du bara får dra dig ur under vissa förutsättningar. För mer information om det rekommenderar vi att du läser vidare i vår artikel om att dra sig ur ett bostadsköp efter påskrivet köpekontrakt.

Tänk på att du oftast inte blir kompenserad för dina utgifter för besiktningen. Drar du dig ur så får du räkna med att stå för den kostnaden själv.

Fullfölja affären

Du kan också välja att genomföra affären utan att dra dig ur eller pruta. Om felet som upptäckts är förväntat eller billigt att åtgärda så kan det vara rimligt att avstå från att utnyttja besiktningsklausulen.

Hur mycket är rimligt att pruta?

När du prutar på en bostadsaffär efter att budgivningen redan är avslutad så är det lätt att säljaren blir irriterad och väljer att sälja till någon annan. Du bör fundera på vilket förhandlingsutrymme du har för att pruta, till exempel genom att titta på hur många andra budgivare som varit med och vad det näst lägsta budet ligger på.

Säljaren kan välja att sälja till näst högst bjudande, särskilt om du försöker pruta mer än mellanskillnaden mellan de två sista budet.

En bra tumregel om du vill pruta är att utgå från vad det är för fel och vad man kan räkna med att det skulle kosta att åtgärda. Du kan välja att begära kompensation för hela eller delar av den kostnaden.

Var noga med att skaffa underlag (till exempel skriftlig offert) för dina beräkningar för att motivera ditt nya, lägre bud. Räkna också med att säljaren kan lägga ett motbud eller välja att avstå från att sälja till dig.

Sammanfattning

  • För att pruta på en bostad efter att köpekontraktet skrivits på krävs att det finns en besiktningsklausul i kontraktet
  • Besiktningsklausulen kan vara skriven så att den ger frihet att dra sig ur oavsett vilka fel som hittas, eller endast om specifika fel skulle finnas
  • Du kan välja att pruta på priset istället för att dra dig ur
  • Pruta alltid lagom, det ska vara skäligt utifrån det fel som upptäckts
  • Säljaren är inte tvungen att godta ditt nya pris, och kan välja att avstå från att sälja till dig